Csörsz árka Tompa Mihály után

Heves vármegyében, a Tisza irányában, egy nagy és széles árok húzódik. Ennek az ároknak is megvan a néphit szerinti története.
Valamikor, réges-régen, sok évszázad, talán még évezred előtt is, élt ezen a vidéken egy fejedelem, akit Rádnak neveztek. Kemény vitéz volt

Termete óriás,
Esetlen durva bárdját
Három se bírta más.
Vad arca rőt szakállal
Szemig benőve volt,
Többet mondott szemével,
Mint ajkával, ha szólt.

Egyszer ez a kemény fejedelem harcba szállott egy ellenségével. Segítségül hívta Csörszöt, a szép avar kánt. A két fejedelem serege, mint az árvíz, elsöpörte az ellenséget és nagy zsákmányt ejtett.
A győzelem után nagy lakomát csaptak, volt nagy áldomás, dínom-dánom. Aztán az osztozkodáshoz kezdtek, mint ahogy Rád az megígérte. De Csörsznek semmi kedvbe sem volt abban résztvenni. Nem értette Rád, hogy Csörsz az osztozkodás helyett csak maga elé merengve ül.
- Mi bánt jó szomszédom, szövetséges társam? – kérdezte Rád.
- Nem kérek én semmi kincset, – felelete Csörsz, – csak egyet, a te szépséges leányodat, Délibábnak a kezét.
Nagyon meglepte Rádot ez a felelet, mert ő arra gondolt, hogy egyszer majd valamiképpen alattomban kitúrja Csörszöt az országából s akkor annak a földnek is ő lesz az ura. Viszont nem akarta megbántani, mint szövetségesét. Azért ravasz módon ilyen feleletet adott.
- Nem bánom, vidd! De csak egyetlen feltétel mellett adom oda. Ez pedig az, hogy vízen viszed el innen a leányom.
Jól tudta Rád, hogy ez lehetetlen. De Csörsz megpróbálta a lehetetlent is. Nagyon szerették egymást Délibábbal. Árok ásásra állította be egész népét. Fiatalt, öreget. Az árokba majd bevezeti a Tisza vizét s azon viszi el a szép Délibábot.
Egyszer Délibáb álmot látott.

Előtte álmain szép
Tündérvilág terült,
Amelyben száz varázskép
Támadt, meg elmerült.
Hű Csörsz király és az árok
Tűnék föl álmain,
S szerelmes vőlegénye
Őt vitte habjain.

De az álom álom maradt csak. Egy zivataros éjszakán, mikor Csörsz az árok mentén nyargalt, egy villám leteíté. Fáradt népe abbahagyta az árokásást. Délibáb pedig bánatában meghalt. Az Alföld szép természeti tüneménye a délibáb, Csörsz menyasszonyának bolyongó lelke. Ahol az árok kezdődött, áll egy község: Ároktő, ahol pedig bevégződött s a nép megszállott, ott van Árokszállás.
A szél behordja földdel, a fű benövi és Csörsz árka eltemetődik. De a monda nem hal meg, az még most is ott él az emberek ajkán.

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf