Erdősi Imre áldozópap, 1848-as honvéd-tábori lelkész

A nyitrai temető jobb oldali falának tövében van a nyitrai piaristák sírboltja. Az első pap-tanárt, Dezső Jánost 1878-ban helyezték itt örök nyugalomra, az utolsót, Ludovit Simončicot 1984-ben. Van a közös sírbolt közös névtábláján egy név: JIRDOSI IMRE. Megfejtése a temető látogatóinak és főként a mai nemzedéknek gondot okoz. Ez ERDŐSI IMRE, a branyiszkói hős örök nyughelye. A Branyiszkói-hágónál, a hegység legmagasabb pontjának közelében, 1849 telén nyertek csatát Guyon Richárd vörössapkásai, alaposan megleckéztetve a császári sereget.

    Erdősi Imre tábori lelkész Selmecbányán csatlakozott Guyon honvédjeihez, és egészen Branyiszkóig kísérte őket. Guyon tábornok elbeszélése szerint a tábori papnak köszönhető az 1949. február 6-án lezajlott győzelem. Halált megvetve, magasra emelt feszülettel tört előre a honvédcsapat élén, és buzdította bátorságra a honvédeket. Amikor az ellenség elé ért, a keresztet közéjük hajította, és felkiáltott: „Ti ott hagynátok az ellenség kezében az Isteneteket?” – az ellenállhatatlan erőt öntött a szabadságért küzdőkbe, és keményen előrenyomultak, megfutamították, űzték az ellenséget. A szabadságharc leverése után a bátor piarista papot is üldözték, de végül is a hadbíróság felmentette. Utána Nagykárolyban, Temesvárott, Nyitrán, Vácott és Kecskeméten tanított, de idős korára Nyitrára, szülővárosába tért vissza, ahol 1890. február 9-én elhunyt.

    Az egyszerű, szegény csizmadiamester fiát, Erdősi Imrét, aki 1814. november 4-én született, mindenki ismerte, és tisztelte Nyitrán. Négy esztendővel halála után, szülőházának falán emléktáblát avattak, amelyről csak annyit tudunk, hogy a fekete svédgránitot Csehországból hozatták.

 

„Bölcsője itt ringott… most is itt nyugosznak
A „branyiszkói pap” szentelt hamvai…
Egy-két ibolyáját a kelő tavasznak
Tegyük a sírjára, Nyitra fiai!”

 

Fellner Jakab kőfaragó véste bele míves betűkkel Kenézy Csatár, ma már szintén ismeretlen nyitrai költő sorait.

– cspb –

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf