Hogyan osztotta be életét az öregember?

– Szeged vidéki monda nyomán –

Amikor Mátyás király egy faluba bement, a falu végén talált egy nyolcvanesztendős öregembert – az öreg sírt.
Kérdezte tőle Mátyás király:
- Miért sír, bácsikám?
- Hogyne sírnék, amikor az apám megvert!
- Él még az öregemnek az apja?
- Él – mondja az öreg.
- Szeretném látni, milyen ember.
Bementek az udvarra, megtalálták az apját.
Köszönti Mátyás király, és megkérdi:
- Bácsikám, miért verte meg ezt a fiát?
Azt mondja az öreg:
- Hogyne vertem volna, fikomadta rossz kölyke! Hogy megsértette az apámat!
Megkérdi Mátyás király:
- Hát még a maga apja él?
- Él ám!
- Szeretném látni!
Bementek a szobába, hát ott ül az öreg.
Mátyás király azt kérdi tőle:
- Öreg, látom, maga elég öreg, hogy élt ilyen szép időt? Hogyan osztotta be az életét?
- Beosztottam az életemet: háromat a hattal, hatot a kilenccel.
Azt mondja erre Mátyás király:
- Ezt meg ne fejtse senkinek, míg a képemet meg nem látja!
Aztán megkérdezte tőle:
- Meg tudna-e fejni három bakkecskét?
- Meg.
Azzal Mátyás király elment haza, azt mondta azoknak az uraknak, akik rangot kértek tőle, hogy fejtsék meg neki, hogyan osztotta be az öregember az életét: háromat a hattal, hatot a kilenccel. Ha meg nem fejtik, a halál fiai!
Az urak elmentek szerte az országba, hogy az öreget meg keressék.
Egyszer az egyik ráakadt, és megkérdezi tőle:
- Nem tudná ezt nekem megfejteni?
- Én meg tudnám, de nem ingyen! – mondja az öregember.
Addig alkudtak, hogy ezer aranyat fizetett az úr.
Mikor az úr odaadta az ezer aranyat, odaténfergett a másik, kérdezte az öregembert, meg tudná-e fejteni ezt meg ezt.
- Én meg – mondja az öregember –, ezer aranyért fejtettem meg a másiknak is.
Odaténfergett a harmadik úr is, ennek is ezer aranyért fejtette meg.
Mentek az urak Mátyás királyhoz jelenteni. Mikor a megfejtést megmondták, hívatta Mátyás az öreget.
- Öreg, mondtam, hogy ne fejtse meg, míg az én képemet nem látja!
- Uram, nem egyszer láttam felséged képét, hanem háromezerszer! – Akkor felmutatta a háromezer aranyat, és elmondta Mátyás királynak, hogy fejte meg a három bakkecskét.
Háromnapos kenyérnél puhábbat nem evett, hatéves bornál fiatalabbat nem ivott, és kilenc hónapban a feleségével egyszer volt.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf