A béreslegény megtanítja Mátyás húgát dolgozni

matyas– Szeged vidéki népmonda nyomán –

Volt a világon egy szegény béreslegény, hat ökrön szántott. Az első két ökör nem bírta szólítani, nem bírt szántani. Még akkor divatban volt a hosszú végű fatészla, az eketoldalék rúdja. Másnap ráakasztotta a tézslára a porció szénát. A két első ment a széna után, a többi a két első után.
Arra ment Mátyás király.
- Adjon Isten jó napot, szántogatsz? Miért tetted oda azt a porció szénát?
- Tegnap sehogy sem bírtam boldogulni, de így haladok szépen.
- Ha te ezt a két ökröt tudod tanítani úgy, hogy dolgozik, van nekem egy húgom, tanítsd meg dolgozni. Neked adom, a te feleséged lesz!
- Megtanítom én azt is!
Mátyás király elvitte a húgát a kis béreslegényhez.
A lány, amint odament, mindjárt felült a padkára, egész nap ott ült.
Azt mondja a kisbéres:
- Édesanyám, készítsen már frustukot, mert már éhes vagyok!
Az anyja készített frustukot, terített is, de csak kettőre.
A lány csak ült a padkán.
Amikor kész volt a frustuk, odaül a kisbéres az asztalhoz, látja, hogy csak kettőre van terítve, azt kérdi az anyjától:
- Édesanyám, hányan dolgoztunk?
- Ketten, fiam, ketten!
- No, édesanyám, ketten eszünk!
Este hazamegy a legény, tisztogat odakinn az édesanyja, azt mondja neki:
- Édesanyám, készítsen vacsorát, mert már éhes vagyok!
Megint csak kettőre terített. Odaült a kisbéres az asztalhoz, látja, hogy csak kettőre van terítve, azt kérdezi az édesanyjától:
- Édesanyám, hányan dolgoztunk ma?
- Ketten, fiam, ketten.
- No, édesanyám, csak ketten eszünk!
A lány csak nézi, hogy esznek, ül a padkán.
Másnap reggel fölkelnek, kimegy a gazdasszony a konyhára, a lány már ott van, söpri a konyhát. Azt mondja:
- Öreganyám, dolog-e, ha kisöpröm a konyhát?
- Dolog, lányom, dolog, nagy dolog!
Kisöpörte a konyhát, házat, odamegy a kemence szájához, szedi ki a hamut.
- Öreganyám, dolog-e, ha kiszedem a pernyét?
- Dolog, lányom, dolog, nagy dolog!
Szétnéz a konyhában, lája, hogy nincs víz. Fogja a kantát.
- Öreganyám, dolog-e, ha hozok egy kanta vizet?
- Dolog, lányom, dolog, nagy dolog!
Akkorára már a legény édesanyja megterített, háromra terített. De már akkor odament a lány is. Azt mondja a kis legény anyja:
- No, fiam, gyere be enni!
Azt mondja a kis legény:
- Édesanyám, ma hányan dolgoztunk?
- Hej fiam, hárman dolgoztunk, hárman!
- No, hát hárman eszünk!
Mikor jóllaktak, a lány is kiment dolgozni. Aztán mindig megtalálta a dolgot.
Mikor Mátyás király elment hozzájuk, látta, hogy a húga dolgozik, még parancsolni sem kell neki, magától megtalálja a dolgát.
Azt mondja a kis legénynek:
- Megtanítottad a húgomat dolgozni, neked adom, legyen a feleséged, meg a fele királyságomat is neked adom.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf