vitéz Somogyvári Gyula: A hadak útján, Búcsúzott a szülőfalum, Pilátus tornácán

vitéz Somogyvári Gyula:

A hadak útján


„Nézz le a földre uram, vezérem,
Csaba királyfi! Nézz le hát!
Hozzád sikoltoz legázolt néped,
nyergeljenek a csillag-vitézek,
én – megfújom a trombitát!”

– Megállj! Nem mozdulsz. S nem mozdul a had.
Nyöszörgő népnek nem terem csoda.
Ha majd a karddal hördül föl az égre,
vérben, tűzben és harci lángban égve:
akkor… igen – levágtatunk oda! –

1918. december  

vitéz Somogyvári Gyula:

Búcsúzott a szülőfalum


Eljött ma hozzám a szülőfalum.
Éj volt és búsan sütött be a hold
s fölsírtak bennem kis dajkamesék,
szent gügyögések, ringó beszéd,
minden mi régen, régente volt.

Eljött ma hozzám a szülőfalum,
 s nyögése kongott a hideg falon,
búcsúzni jöttek a szalmatetők…
hajló akác a házunk előtt,
a templom… a kút és a régi malom…

Eljött ma hozzám a szülőfalum,
s csörgette, rázta a börtönvasat,
búgott az ákác: hát rabok leszünk.
A kútgém rányögte: elveszünk!
s a templom harangja végighasadt…

Eljött ma hozzám a szülőfalum,
jó öreg dajkámnak sírja kinyílt,
kilépett némán a sárga halott,
csak megölelt és elballagott
s láttam: a két szeme titokban sírt.

Eljött ma hozzám a szülőfalum,
azután elment, a rabságba ment!
S panasza, könnye, csukló sírása,
keserve és tusakodása
azóta egyre fülembe cseng…

vitéz Somogyvári Gyula:

Pilátus tornácán


Ne zúgjatok, hisz úgyis mindig így volt,
 ne féljetek: Barabás lesz szabad!
A véres Krisztus megy a Golgotára,
amíg Pilátus, Pilátus marad,
ki gyáván mossa reszkető kezét,
mert tajtékzik az örök Kaifás
és zúg a csőcselék.

Ne bánjátok. Ez a régi,ősi törvény,
kétezer év nagy, átkozott nyüge
és mégis mindig él és diadalmas
az arculvert és megrugdalt Ige.
Nagypéntek útja Golgotára visz,
de vasárnapnak csuda hajnalán
föltámad, aki hisz!

1923

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf