Mátyás király Szendrő vára ellen vonul

matyas kiraly Page 008 nagykep– Szerémi György krónikája nyomán –

Erősen fájlalta Mátyás király, hogy Szendrő vára a török császár hatalmába került, s mind azon törte a fejét, miképpen szerezhetné meg azt az erős várat.
Addig törte a fejét, míg egyszer magához hívatott egy tisztet a nándorfehérvári várból, és azt mondta neki:
- Fiam, tudd meg, ki a parancsnok a szendrői várban, és iparkodj barátságot kötni vele.
Nem kellett ezt kétszer mondani, a tiszt eljárt a dologban, s nemsokára jelentette a királynak:
- Uram királyom, barátságot kötöttem a basával.
- Jól van, fiam. Most már mondd meg neki, hogy Mátyás király mindig jóakarója volt, s az is marad.
Így üzengetett Mátyás, míg egyszer azt üzente a basának:
- Mátyás király megfogadja, és szavát meg sem másolja, ha a basa Szendrő várát átadja, három várost és három várat ad érte cserébe. A basának nincsen egyéb dolga, mint hogy átadja Szendrőt, amikor Mátyás ostrom alá vette.
Jól van, a basa megfontolja az ajánlatot, aztán ezt üzeni:
- Ha Mátyás király nekem ad három várost és három várat, én is átadom Szendrő várát. De az ajándékozás írásban álljon, és a király hite legyen rajta!
Megörül ennek a király, mindjárt kiállíttatta az adománylevelet, és hitet tett a török basának.
Amikor Nagy Simon bán a levelet átadta, a török nagyon megörült, és azt mondta:
- Eredj vissza a királyhoz, és mondd meg neki, amit üzenek. Készüljön fel hadifegyvereivel, vegye körül ostromzárral Szendrőt, mert ha a török császár a tizenötödik napig segítséget nem küld, a basa feladja a várat.
Vitte az üzenetet nagy sietve a bán, a király pedig mindjárt levelet íratott az ország lakosainak, a báróknak, a nemeseknek és nem nemeseknek meg a tiszteknek, hogy készüljenek fel a háborúra, mert rövid idő múlva indul a törökre.
Felkészült a király, felkészülnek az urak is. Vonul a sereg Szendrő felé, már Szalánkáménnél járnak, amikor vágtató lovas éri utal a sereget.
A király mindjárt megismeri hűséges futárát.
- Mit hoztál, fiam?
- Semmi jót felséges királyom! Betört a német a Dunántúlra, gyújt és fosztogat mindenfelé, feldúlta már Zalát és Somogyot!
Ez a hír annyira megindította a királyt, hogy először szóhoz sem tudott jutni. Amikor magához tért, nagy keserűséggel, iszonyatos haraggal ezt mondta:
- Ó, gaz németek! Milyen szerencsét, a kereszténységnek milyen hasznát vesztem el miattatok! De Isten segítségével most rátok viszem a halált!
Azzal keserű szívvel visszatért Budára, és elküldte a német ellen egyik vezérét, a híres Magyar Balázst.
Iszonyú haraggal rohantak a vitézek a németekre, kit földre terítettek, kit elfogtak, és megkötözve a királyhoz küldtek. Csak kevesen voltak, akik gyors lábuknak köszönhették a szabadulást, ezek Bécs irányában úgy elfutottak, hogy hátra se mertek pillantani.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf