Benedek Elek: A kolozsvári bíró

Nem volt a magyarnak egyetlen olyan népszerű királya, mint Mátyás király. Igen sokszor álruhába öltözött s úgy ment a nép közé, hogy saját szemével lássa, hogy bánnak a szegény néppel.

    Egyszer arról kapott hírt, hogy a kolozsvári bíró nagyon sanyargatja a szegény népet.

    Kolozsvár szülővárosa volt, nagyon rosszul esett hallania, hogy éppen ott rossz a sorsa a szegénynek.

    Álruhába öltözött Mátyás király, úgy ment be Kolozsvárra. Leült egy mészárszék elé, amelyik éppen szemben volt a bíró házával. Nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk pálcával bíztatták a szegény népet: hordjad, vágjad, paraszt!

    Egyszerre csak egy hajdú megpillantotta Mátyás királyt.

    - Ne, te, ne! – mordult rá a hajdú. – Hát te mit lopod itt az Isten napját? Kelj fel, ne lógasd a hosszú orrodat!

    S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcával jót húzott a hátára.

    Mátyás felállott, megvakarta a hátát, de nem indult.

    - Lódulj már!

    - Jó, jó, de mit fizet kend?

    - Ezt ni, – ordította a hajdú s még jobbat húzott Mátyás hátára. – Indulj előttem!

    Mit volt mit tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt.

    - Be az udvarra, vágjad a fát!

    A bíró a tornácon ült, gyönyörködött az emberek munkájában. Mátyás megszólította:

    - Kegyelmed a bíró?

    - Én hát, de mi közöd hozzá?

    - Csak az szeretném tudni, hogy mit fizet a favágásért?

    - Ejnye, szedte, vedte, jött-mentje! Majd mindjárt fizetek én neked. Húzz rá! – parancsolta a hajdúnak.

    No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.

    Mátyás nem szólt többet egy szót sem, hanem hordta, vágta a fát. De amikor senki sem látta, krétával három hasábra felírta a nevét.

    Mátyás este tovább kullogott. Másnap beállított Kolozsvárra, de most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s egyenesen felment a palotába. Egyszeriben behívatta a bírót s az egész tanácsot, mint közönségesen. A bíróhoz volt az első szava.

    - Mi hír a városban, bíró uram?

    - Semmi nevezetes, felséges utam. Csendben, békében élünk, amiért is áldjuk felséged nevét, keltünkben, fekvésünkben.

    - Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók?

    - Nem sanyargatja őket senki, felséges uram. Sohasem volt ilyen jó dolga a föld-népének.

    - Jól van bíró uram. Hanem szeretnék végigsétálni a városon, hadd lássak színről-színre mindent. Tartsanak utánam kegyelmetek!

    Elindult Mátyás király, utána a bíró, s mind a tanácsbeliek. Mentek utcáról-utcára s egyszer csak megállt a bíró udvara előtt.

    - Ejnye, de nagy kazal fája van bíró uram!

    - Isten megsegített, – mondta a bíró alázatosan.

    - Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát?

    - A nép, felséges uram.

    - S mit fizetett nekik?

    - Ingyen, szeretetből tették, – mondotta a bíró.

    - Én mintha másként hallottam volna… Hé, legények, – fordult a király a szolgáihoz, – hányjátok szét a kazalt!

    Nem kellett kétszer mondani, széthányták a kazalt. Mátyás meg csak nézte, hogy mikor kerül elő az ő három fája.

    Előrekerültek azok is.

    - Nézzen ide bíró uram! Tud-e olvasni?

    - Tudok, felséges uram, – hebegte a bíró akinek már égett a föld a talpa alatt.

    - Olvassa, hogy mi áll ezen a három hasábon!

    - Mátyás… Mátyás… Mátyás… – dadogta a bíró.

    - Bizony, ha Mátyás, úgy tudja meg kend, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát!

    - Óh, felséges uram! Kegyelem árva fejemnek!

    Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Azt mondta Mátyás a hajdúnak:

    - Állj fel! Szolga vagy, azt tetted, amit az urad parancsolt. Hanem kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. – S nemcsak a bíróságtól fosztotta meg, hanem be is börtönöztette.

    Ilyen cselekedeteiért kapta Mátyás az igazságos nevet. Halála tuán, ha baja volt a szegény népnek, sokszor felsóhajtott: Meghalt Mátyás király, oda az igazság…    

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf