Jókai Mór: A székely adott szava

Híres pap volt a maga idejében Gödöri uram, ki ha esztrengára foghatta híveket vasárnaponkint, úgy megmosdatta őket az igék mosdótáljából, hogy alig győztek törülközni utána. Egy alkalommal éppen a káromkodók és esküdözők ellen beszélt, mely alkalommal egyik hatalmas birtokos úr, Markos Mózes uram, azt vette észre, hogy ez egész prédikáció, mintha csak őrá volna szabva. Ezért aztán nagyon megneheztelt s amint kimentek a templomból, megfogadta székely nemesi szavára, hogyha ő még egyszer Gödöri uram prédikációját meghallgatja, huszonötöt fog magára csapatni. Ezt sok embernek és sok ízben elmondta, s nem is ment többé feléje sem a templomnak.

    Egyszer valami kedves ismerőse halt meg a szomszéd faluban. Ő is elment a temetésére, mely kálvinista szokás szerint templombéli prédikációval ment végbe. Markos Mózes uram is bevette magát egy padba a közepe táján s hallgatta nagy ájtatosan, hogy prédikálja el a halottat a helybeli öreg tiszteletes. Bezzeg nem olyan goromba, mint a Gödöri uram, ki még a halottra is elmondja az igazat.

    Amint az öreg tiszteletes elvégezte a szavait s lement a szószékről, kit látott kiemelkedni Markos Mózes uram? Senki mást, mint tiszteletes Gödöri uramat, akit a nagyobb ünnepélyesség kedvéért, a szomszéd faluból hívtak meg búcsúztatót tartani.

    Nosza rajta! Markos uram szökött volna, ha lehetett volna merre, de el volt foglalva minden hely. Nem eresztették, nem mászhatott a sokaságon keresztül. Kénytelen volt végighallgatni tiszteletes Gödöri uram prédikációját, ami szép volt ugyan, de neki nem lett volna szabad meghallgatnia.

    Be sem várta aztán a tort, hanem befogatott s hajtatott egyenesen haza.

    - Ábris te, – mondta otthon a kocsisának. – Lódulj mess nekem a kertben egy mogyorófasuhogót.

    A kocsis előjött a pálcával.

    - Már most ideláss: lefekszem erre a lócára, te pedig rám versz huszonöt botot. Érted-e?

    - Értem há.

    A kocsis azt gondolta, hogyha az ura bahó, neki legyen esze, a látszat kedviért szép csendesen kezdte simogatni.

    Markos uram leugrott a padról.

    - Nem jól van így Ábris! Gyere csak, majd én megmutatom hogy kell.

    Azzal lefektette a kocsist s ő húzott rá egyet irgalmatlanul. Ábrisnak sem kellett több! Megtanulta a leckéből, amit kellett se vert aztán olyan huszonötöt a gazdájára, hogy a vármegyeházán sem osztogatnak különbet.

    Amelyik nép ilyen ura a szavának, azzal nem jó tréfálni!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf