Buda Ferenc: Szekér tanár úrnak Kecskemétre

Ej, kedves tanár úr,
– a dicső
emlékű, ám szinte kamaszként
eltávozott költő szófordulatát
idézve – hát mi a kő? Azaz-
hogy: mi a homok? (Ez utóbbi
a táj couleur locale-ja szerint
ideillőbb, ámbár hisz kő is terem
errefelé: epekő, vesekő, mindig
csak a más kedvese kő’ – node
hagyjuk e felelőtlen, frivol fecse-
gést, ez most teljesen indoko-
latlan, egy magunkfajta komoly
úr effélét aligha engedhet meg
magának), egyszóval azt akarom
kinyögni – mit is? Ó, hogy az ördög
baltafokozza agyon, hát nem ki-
szaladt a fejemből! Hopp, megvan!
Csak el ne hibázzam, számlálgatván
az ujjaimon meg a bütykeimen!
Hatvan? A fenét! Legfönnebb a
tucat ötszöröse, avagy harminc,
de kettőzött példányban: egyik
elől, a másik meg odahátul,
aholott nem nézzük s nem is
mutogatjuk.
Node – immáron
komolyra fordítván e léha beszédet –
betelt ez a második harminc is,
amióta a Hírös Város határai közt
legelőször mi összekacsintánk.
Betelt biz a’! S mi hamar!
Ihonnét e visszatekintve az egész
csak röpke fuvallat. Hej, pedig
egy-két húzósabb szakaszon még
az inunk is meg-megereszkedett! Ám
üsse a kő, avagy – hívebben a táj
arculatához – takarja föveny.
Ami szép, az alól is kivirágzik.
Bethlen Miklós valamint Káposztás
Jancsi nyomán tudjuk iszen, honnét
zeng-bong a harang a félve halónak,
ennek okán ezután se fogunk hát
berezelni. Titkárok, kánya papok,
poétai becsvággyal főbe cseszett, zord
hadfiak hol szúrós, hol sanda
tekintetű sorfala közt is büszkén
lépdelj hát, s híveid, hajdani
deákjaid, anyányira, sőt: horribile
dictu nagyanyányira fölserdült leánykák
sűrű köszönéseit fogadni, Tanár úr,
csak győzd a kalappal. NB:
Maradj, mint eddig is, az Forrás
kútfejinél, hogy el ne apadna.
Végezetül: a SZEKÉR, haladván
HATVANON által, SZÁZhalombattáig
meg sem állva gördüljön, guruljon
még azon is túl, a legvégső AGG-
telekig. (Persze eközben se a lé-
legzet, se a szél meg ne szoruljon.)
Szeretettel ölel barátod: a vén
Buda Ferkó

                                                     1995

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf