Mátyás király meg Markóp

Mohácsi népmonda nyomán –

Markóp Mátyás király udvari bolondja volt.

    Egyszer Mátyás király lóháton elment Markóp háza előtt. Az ablak nyitva volt, odament és beszólt:

    - Ki van odabenn?

    Markóp volt a szobában, ő visszaszólt:

    - Egy ember, egy fél ember meg egy lófej.

    Mátyás megismerte Markóp szavát, és tovább kérdezte:

    - Mit csinálsz?

    - Főzök.

    - Mit?

    - Amennyit alá, annyit föl!

    - Hát a bátyád hol van?

    - Egy kárból kettőt csinál!

    - Hát az anyád?

    - Azt műveli a szomszédasszonnyal, amit még nem művelt, de nem is művel soha!

    - Hát az apád mit csinál?

    - Az meg a kiskertben van vadászni. Amit megfoghat, otthagyja, amit nem, azt meg behozza!

    - Hát a nénéddel mi van?

    - Az a szomszéd szobában siratja a tavalyi örömét!

    Mátyás király nem értett ebből semmit. Azt mondta Markópnak, majd holnap menjen el hozzá, és magyarázza meg.

    Másnap Markóp elment Mátyás királyhoz, és elmagyarázta neki, amit mondott.

    A szobában ő bent volt egészen, Mátyásnak csak a fele meg a ló feje, amin Mátyás ült. A fazékban babot főzött, az meg olyan, hogy fövés közben mindig jár: ami fölül van, az alákerül, ami alul van, az meg fölkerül. A bátyja árkot csinált a földön, hogy a kocsik ne menjenek rá, de így a kocsik még beljebb mennek a földre. Az anyja odaát volt a szomszédasszonynál, aki halálán volt, és a szemét fogta le. Az apja bolhászott. A nénje kisbabát várt, félt a szüléstől és rítt.

    Mátyás király megharagudott Markópra, hogy így csúffá tette, és azt mondta neki:

    - Többet ne lássalak a földemen, többet ne nézzek a szemed közé!

    Markóp megvárta, míg leesik a hó, akkor, hogy Mátyás király földjén ne járjon, a hóporon kiment a barlangba, ott volt egy kunyhója.

    Mátyás király utána ment.

    Ahogy ezt Markóp észrevette, háttal állt az ajtónak.

    Mátyás király rászólt:

    - Hát te mit csinálsz most énvelem?

    - Hogy mit csinálok? – mondta Markóp. – Azt mondtad, hogy többet nem nézel a szemembe, nézzed akkor a hátam közepét!

    Mátyás még mérgesebb lett.

    - Ejnye, te gazember, hogy mersz velem így beszélni? Megmondtam már, hogy a földemen meg ne lássalak!

    Markóp arra is megfelelt:

    - Külországból hozattam földet, a cipőmbe tettem, azon járok!

    Mátyás király kiadta a parancsot, hogy Markópot föl kell akasztani, csak azt engedte meg, hogy a fát, amire fölakasztják, Markóp választhassa ki.

    Markóp egy hangabarackfát választott. Az csak a hóaljáig ért!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf