Dalmady Győző magyar jogász, költő,

Dalmady Győző 1897 23Dalmady Győző (bori és dalmadi), megyei árvaszéki elnök, a Kisfaludy-társaság tagja, * 1836. febr. 11. Koltán Komárom megyében, hol atyja Sámuel gazdatiszt volt a báró Nyáry-családnál s utóbb a 40-es években Ó-Gyallán lakott saját kis birtokán; a gimnáziumi osztályát Komáromban a bencéseknél járta 1846-ban, a II-IV. osztályokat Tatán a piaristáknál végezte 1847-1849-ben; Ekkor Klapka kitörése után haza menekült szüleihez Kurtabeszire, hol atyja gazdatiszt volt. A szabadságharc leveretése után Esztergomban 1850-ben a bencéseknél folytatta az V. osztályt, a többit 1852-54-ben Pesten a piaristák gimnáziumában fejezte be, hol Horváth Cirill nagy befolyással volt költészete fejlődésére; itt kötött benső barátságot Szokoly Viktorral és Győry Vilmossal, törekvéseik közösek voltak azután is. 1854-57-ben hallgatta Pesten az egyetemen a jog- s államtudományokat. az 1860. nemzeti ébredésben és ifjúsági mozgalmakban hazafias beszédekkel és költeményekkel vett részt. 1861. januárban pestmegyei tiszt. aljegyző s ápr. rendes aljegyző lett. 1861-ben a megyék feloszlatásakor ő is ott hagyta hivatalát és haza ment Csehibe, hol akkor atyja gazdálkodott és 1862. február ügyvédi s márciusban. váltóügyvédi consurát tett. A provisorium éveit (1861-66) részint Szirákon Degenfeld Lajos gróf mellett jogi s államtudományi leckék adásával, részint Pesten, mint ügyvédsegéd és Csehiben az apai háznál töltötte. 1866-ban az első hazai takarékpénztár titkára lett. 1867-ben visszatért a megyéhez, melynek első aljegyzője lett főjegyzői címmel. Ez évben lett a Kisfaludy-társaságnak rendes tagja s december 18. foglalta el székét. 1870-ben a megyénél rendes főjegyzővé s 1872-ben a megye újra szervezésénél árvaszéki elnökké választották meg. Budapesten hunyt el 1916. június 30.
Első verse Koszorú című (anyja sírjára) a Szikszói lapokban jelent meg 1853-ban. Költeményei, műfordításai Heine Göthe, Beranger, Lamartine, Musset Alfréd, Hugo Viktor és Burns után és egyéb cikkei a következő szépirodalmi lapokban és évkönyvekben jelentek meg. Hölgyfutár (1854-1863), Divatcsarnok (1854-1863), Családi Lapok (1854-55), Vasárnapi Újság (1855-67. 1871-78. 1880-89.), Délibáb (1857.), Szépirodalmi Közlöny (1857-58.), Napkelet (1857-59.), Erdélyi Múzeum (1857.), Nővilág (1857-1859.), Szépirodalmi Album (1858.), Nefelejts (1858-73.), Családi Kör (1860-61.), Szépirodalmi Figyelő (1861.), Új Nemzedék (1862.), Thalia (1862.), Lisznyai-Album (1863.), Ország Tükre Naptára (1863.), Koszorú (1863-1864.), Részvét-Könyve (1863.), Fővárosi Lapok (1864. és 1871 óta), Magyarország és a Nagyvilág (1866-67., 1873-76., 1884.), Hazánk és a Külföld (1866-72.), Kisfaludy- Társaság Évlapjai (1867-83


Munkái:

1. Költemények. Pest, 1862.
2. Szerelem. Költemények. U. ott. 1863.
3. Dalmady összes költeményei 1857-1875. Budapest, 1876.
4. Hazafias költemények 1856-1894, Budapest, Athenaeum Rt; 1894.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf