Árpádfia Levente: Máté Káté IV. rész

Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló (Mt 13, 44-52)
 
sylvesteRejtett kincs az Ország.
Tedd rá mindened,
ha megleled.
Igazgyöngy az Ország.
Add el mindened,
ha kell neked.
Tartószák az Ország.
Benne életed
békén élheted.
 
Jézus Názáretben (Mt 13, 53-58)
 
Hiába tenne sok csodát
Segítve házat és hazát;
Hitetlenségük mást se lát:
Megvetik a prófétát.
Keresztelő János halála (Mt 14, 1-12)
 
Elámult a fejedelem
a lány ledér táncán.
"János feje kell én nekem!"-
S hozták ezüst tálcán.
 
Ötezer ember megvendégelése  (Mt 14, 13-21)
 
Őt kenyeret és két halat
Tört meg Jézus, keze alatt.
S ötezer főt úgy jóllakat,
Hogy tucatnyi ki is maradt.
 
Jézus a tengeren jár  (Mt 14, 22-33)
 
Hajójuk kint a tengeren,
Jézus a partról ott terem.
Bízzatok bennem én vagyok;
Péter jöjj, hagyd a csónakot!
Amíg hitt és nem kétkedett
Péter is bizton lépkedett.
Zúgott a tenger, fújt a szél
Hozzá futott ő válaszért:
Tudom, hogy hitem híjja nagy,-
S Te valóban Isten Fia vagy!
 
Jézus sok beteget meggyógyít  (Mt 14,34-36)
 
Ott ahol ők partot érnek,
Meggyógyul ki hozzá érhet.

Jézus tanítása a tisztaságról (Mt 15, 1-20)
 
Nem attól lesz beteg nagyon
ami bemegy a szájon.
Hanem ami kijön azon
a tisztátalanságból.
 
A kánaáni asszony (Mt 15, 21-28)
 
Izrael házának elveszett juhai
Hozzátok küldettem, világnak urai.
Pazarló a kenyér mit kutyák elé vetnek,
Elég a morzsája abból is ehetnek.
 
Könyörülj rajtam;
Uram, Dávid fia!
Leányomat gyötri
gonosz ördög-iga.
Így szólt hozzá Jézus:
Asszony nagy a hited;
Jutalmad ezért most
Tőlem elveheted!
 
Négyezer ember megvendégelése (Mt 15, 29-39)
 
A kenyeret és halat
Jézus addig törte,
Hogy négyezer szabad
Lakot jól belőle.

A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16, 1-12)
 
Vigyázzatok és óvakodjatok:
Kevés a sok tudás!
Legyen elég, hogy itt járt nálatok:
Jézus a messiás!
 
Péter vallástétele (Mt 16, 13-20)
 
Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia.
A hitem biztos,
öröm téged látnia!
 
Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mt 16, 21-22)
 
El kell, hogy menjen, el kell válnia,
Szenvedve-halva feltámadnia!
 
Jézus követése (Mt 16,23-28)
 
Tagadd meg magadat
és engem kövess;
Könnyű a feladat:
folyton szeress!

Jézus megdicsőülése (Mt 17, 1-13)
 
Arca fénylett, mint a nap,
csillogott ruhája;
tündöklő felhő alat;
Ragyogott Urára!
 
A holdkóros fiú meggyógyítása (Mt 17, 14-21)
 
Ekkor Jézus rákiáltott,
És kiment az ördög-átok.
 
Mustármagnyi hittel,
hegyre hegyet vitt fel.
 
Nem elég az imádat.
Böjtöld ki az imádat!
 
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17, 22-23)
 
Az emberek kezére
Kifolyt drága vére
Az emberek vezére:
Meghalt három éjre
 
Jézus megfizeti a templomadót (Mt 17, 24-27)
 
A Dóm ahol lakom.
Adóm oda adom.

A kisgyermek példája. Botránkozás és botránkoztatás. (Mt 18, 1-10)
 
Vigyázzátok jóra készen
Gyermektiszta örökségem!
 
Az eltévedt juh (Mt 18, 11-14)
 
Kóborolj bár s messze járj,
Nyájad nem hagy, vissza vár!
 
Testvériség a gyülekezetben (Mt 18, 15-20)
 
Egyet lehet, egyet értek,
Ha közösen egyet kértek.
 
A gonosz szolga (Mt 18, 21-35)
 
Megbocsájtott vétke ezer,
De ő másnak nem enged el!

Kérdés a házassági elválásról (Mt 19, 1-12)
 
Összeérő angyalszárnyak
Mindörökre eggyé válnak.
 
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19, 13-15
 
Engedjétek hozzám, jöjjenek!
Ővék a mennyország s a főhelyek.
 
A gazdag ifjú (Mt 19, 16-26)
 
Nézi kincsed mennybe ért-e;
S kérheti, hogy menj be érte.
 
A tanítványok jutalma (Mt 19, 27-30)
 
Tizenkét tanítvány, tizenkét trónon
Ítél és szelektál királyi módon
Akik a nevében bármit elkövettek
Első vagy utolsó emberek lehetnek

A szőlőmunkások (Mt 20, 1-16)
 
A munka téged vár.
Fizetség egy dénár.
Bármennyit dolgoztál
Vedd ami neked jár!
 
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 20, 17-19)
 
Pogány gúny és korbács veri,
Fakeresztre szegezteti.
 
Zebedeus fiainak kérése (Mt 20, 20-28)
 
Aki naggyá akar lenni
szolgaként fog viselkedni.
Legelsővé csak az vállhat
Aki beáll rabszolgának.
 
Zsarnok földi fejedelmek
szolgájának dolga jobb;
és hatalmas vezetőknél,
a rabszolga is nagyobb!
 
A két jerikói vak meggyógyítása (Mt 20, 29-30)
 
Uram Dávid fia Jerikóból jövet,
Engedte látni az utat amit követ.

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21, 1-11)
 
Szamárcsikó háton,
Ezer szűrkabáton
Jön a messiásom;
Ments meg, ó Uram!
 
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21, 12-17)
 
Az imádság háza
földjét ne gyalázza:
Vásár zaja, lárma;
Rablók uzsorája!
 
A fügefa elszáradása (Mt 21, 18-22)
 
Kétség nélkül hidd el;
Imádságban hittel
Megkapod amit kell!
 
Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21, 23-27)
 
Embertől vagy mennyekből
van a keresztsége?
El nem dől, míg nem tör
pálcát nemzetsége.  
 
A két testvér példázata (Mt 21, 28-32)
 
Inkább tedd, mint ígérd,
Mint ígérd s ne tedd!
Eljött hozzánk János,
Ki mindent igédre tett!
 
A gonosz szőlőmunkások (Mt 21, 33-46)
 
Megjő majd a szőlő ura,
S jaj, ha át kell számolnia
 
A királyi menyegző (Mt 22, 1-14)
 
Sokan vannak elhívottak,
s kevesen a választottak.
 
Az adópénz (Mt 22, 15-22)
 
A császárnak add javadat;
Istenért meg magadat!
 
Kérdés a feltámadásról (Mt 22, 23-33)
 
Ő az élők Istene;
halottak közt nincs helye!
 
A nagy parancsolat (Mt 22, 34-40)
 
Szíved, lelked, elméd
Eggyé benne teljék.
Úgy szeresd, mint magadat
Felebarátaidat.
 
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mt 22, 41-46)
 
Krisztus Dávid Ura is,
Ezt vallotta maga is.

Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen (Mt 23, 1-36)
 
Szálljon rátok minden igaz vér,
mely kiontatott a földön Istenér'!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf