Árpádfia Levente: Máté Káté IV. rész

Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló (Mt 13, 44-52)
 
sylvesteRejtett kincs az Ország.
Tedd rá mindened,
ha megleled.
Igazgyöngy az Ország.
Add el mindened,
ha kell neked.
Tartószák az Ország.
Benne életed
békén élheted.
 
Jézus Názáretben (Mt 13, 53-58)
 
Hiába tenne sok csodát
Segítve házat és hazát;
Hitetlenségük mást se lát:
Megvetik a prófétát.
Keresztelő János halála (Mt 14, 1-12)
 
Elámult a fejedelem
a lány ledér táncán.
"János feje kell én nekem!"-
S hozták ezüst tálcán.
 
Ötezer ember megvendégelése  (Mt 14, 13-21)
 
Őt kenyeret és két halat
Tört meg Jézus, keze alatt.
S ötezer főt úgy jóllakat,
Hogy tucatnyi ki is maradt.
 
Jézus a tengeren jár  (Mt 14, 22-33)
 
Hajójuk kint a tengeren,
Jézus a partról ott terem.
Bízzatok bennem én vagyok;
Péter jöjj, hagyd a csónakot!
Amíg hitt és nem kétkedett
Péter is bizton lépkedett.
Zúgott a tenger, fújt a szél
Hozzá futott ő válaszért:
Tudom, hogy hitem híjja nagy,-
S Te valóban Isten Fia vagy!
 
Jézus sok beteget meggyógyít  (Mt 14,34-36)
 
Ott ahol ők partot érnek,
Meggyógyul ki hozzá érhet.

Jézus tanítása a tisztaságról (Mt 15, 1-20)
 
Nem attól lesz beteg nagyon
ami bemegy a szájon.
Hanem ami kijön azon
a tisztátalanságból.
 
A kánaáni asszony (Mt 15, 21-28)
 
Izrael házának elveszett juhai
Hozzátok küldettem, világnak urai.
Pazarló a kenyér mit kutyák elé vetnek,
Elég a morzsája abból is ehetnek.
 
Könyörülj rajtam;
Uram, Dávid fia!
Leányomat gyötri
gonosz ördög-iga.
Így szólt hozzá Jézus:
Asszony nagy a hited;
Jutalmad ezért most
Tőlem elveheted!
 
Négyezer ember megvendégelése (Mt 15, 29-39)
 
A kenyeret és halat
Jézus addig törte,
Hogy négyezer szabad
Lakot jól belőle.

A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16, 1-12)
 
Vigyázzatok és óvakodjatok:
Kevés a sok tudás!
Legyen elég, hogy itt járt nálatok:
Jézus a messiás!
 
Péter vallástétele (Mt 16, 13-20)
 
Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia.
A hitem biztos,
öröm téged látnia!
 
Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mt 16, 21-22)
 
El kell, hogy menjen, el kell válnia,
Szenvedve-halva feltámadnia!
 
Jézus követése (Mt 16,23-28)
 
Tagadd meg magadat
és engem kövess;
Könnyű a feladat:
folyton szeress!

Jézus megdicsőülése (Mt 17, 1-13)
 
Arca fénylett, mint a nap,
csillogott ruhája;
tündöklő felhő alat;
Ragyogott Urára!
 
A holdkóros fiú meggyógyítása (Mt 17, 14-21)
 
Ekkor Jézus rákiáltott,
És kiment az ördög-átok.
 
Mustármagnyi hittel,
hegyre hegyet vitt fel.
 
Nem elég az imádat.
Böjtöld ki az imádat!
 
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17, 22-23)
 
Az emberek kezére
Kifolyt drága vére
Az emberek vezére:
Meghalt három éjre
 
Jézus megfizeti a templomadót (Mt 17, 24-27)
 
A Dóm ahol lakom.
Adóm oda adom.

A kisgyermek példája. Botránkozás és botránkoztatás. (Mt 18, 1-10)
 
Vigyázzátok jóra készen
Gyermektiszta örökségem!
 
Az eltévedt juh (Mt 18, 11-14)
 
Kóborolj bár s messze járj,
Nyájad nem hagy, vissza vár!
 
Testvériség a gyülekezetben (Mt 18, 15-20)
 
Egyet lehet, egyet értek,
Ha közösen egyet kértek.
 
A gonosz szolga (Mt 18, 21-35)
 
Megbocsájtott vétke ezer,
De ő másnak nem enged el!

Kérdés a házassági elválásról (Mt 19, 1-12)
 
Összeérő angyalszárnyak
Mindörökre eggyé válnak.
 
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19, 13-15
 
Engedjétek hozzám, jöjjenek!
Ővék a mennyország s a főhelyek.
 
A gazdag ifjú (Mt 19, 16-26)
 
Nézi kincsed mennybe ért-e;
S kérheti, hogy menj be érte.
 
A tanítványok jutalma (Mt 19, 27-30)
 
Tizenkét tanítvány, tizenkét trónon
Ítél és szelektál királyi módon
Akik a nevében bármit elkövettek
Első vagy utolsó emberek lehetnek

A szőlőmunkások (Mt 20, 1-16)
 
A munka téged vár.
Fizetség egy dénár.
Bármennyit dolgoztál
Vedd ami neked jár!
 
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 20, 17-19)
 
Pogány gúny és korbács veri,
Fakeresztre szegezteti.
 
Zebedeus fiainak kérése (Mt 20, 20-28)
 
Aki naggyá akar lenni
szolgaként fog viselkedni.
Legelsővé csak az vállhat
Aki beáll rabszolgának.
 
Zsarnok földi fejedelmek
szolgájának dolga jobb;
és hatalmas vezetőknél,
a rabszolga is nagyobb!
 
A két jerikói vak meggyógyítása (Mt 20, 29-30)
 
Uram Dávid fia Jerikóból jövet,
Engedte látni az utat amit követ.

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21, 1-11)
 
Szamárcsikó háton,
Ezer szűrkabáton
Jön a messiásom;
Ments meg, ó Uram!
 
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21, 12-17)
 
Az imádság háza
földjét ne gyalázza:
Vásár zaja, lárma;
Rablók uzsorája!
 
A fügefa elszáradása (Mt 21, 18-22)
 
Kétség nélkül hidd el;
Imádságban hittel
Megkapod amit kell!
 
Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21, 23-27)
 
Embertől vagy mennyekből
van a keresztsége?
El nem dől, míg nem tör
pálcát nemzetsége.  
 
A két testvér példázata (Mt 21, 28-32)
 
Inkább tedd, mint ígérd,
Mint ígérd s ne tedd!
Eljött hozzánk János,
Ki mindent igédre tett!
 
A gonosz szőlőmunkások (Mt 21, 33-46)
 
Megjő majd a szőlő ura,
S jaj, ha át kell számolnia
 
A királyi menyegző (Mt 22, 1-14)
 
Sokan vannak elhívottak,
s kevesen a választottak.
 
Az adópénz (Mt 22, 15-22)
 
A császárnak add javadat;
Istenért meg magadat!
 
Kérdés a feltámadásról (Mt 22, 23-33)
 
Ő az élők Istene;
halottak közt nincs helye!
 
A nagy parancsolat (Mt 22, 34-40)
 
Szíved, lelked, elméd
Eggyé benne teljék.
Úgy szeresd, mint magadat
Felebarátaidat.
 
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mt 22, 41-46)
 
Krisztus Dávid Ura is,
Ezt vallotta maga is.

Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen (Mt 23, 1-36)
 
Szálljon rátok minden igaz vér,
mely kiontatott a földön Istenér'!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf