ÁRPÁDFIA LEVENTE: „MÁTÉKÁTÉ” II. rész

•    Jézus tanít és gyógyít (Mt 4,22-25)
 
Kíntól gyötört szenvedőket
gyógyított és fedte őket:
" Minden kórság örök íre
a mennyország örömhíre"

•    A HEGYI BESZÉD (bevezetés)(Mt 5, 1-2)

Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
 
Felment a hegyre,
leült és egyre
gyűltek köré a hívek;
Ő pedig szólott,
velük sodródott:
szívével teltek a szívek. 
 
•    Kik a boldogok? (Mt 5, 3-12)
 
Boldogok kik érte szegények,
Övék az Ország, övék az Élet;
Boldog kinek könnye temérdek
Vigaszt lel nála, búja eléved
Boldogok a békés szelídek
Övék a föld, a dúsan terített
Boldog akit igaz erények
űznek, amíg Hozzá elérnek;
Boldog akit irgalmas érzett
Jutalmaként irgalom érhet;
Boldog kinek tiszta szívének
fényére hull az Istenítélet;
Boldogság a béke hívének,
neveztessen az Ő gyermekének;
Boldog akit hamis vád, ítélet
üldöz; mert a mennyekben élhet!  
 
•    Só és világosság (Mt 5, 13-16)
 
Az igaz ige szószólója,
terméketlen földnek sója.
Világosság fényszórója
ragyogja át, hívja jóra!  
 
•    A törvény magyarázata  (Mt 5, 17-48)
 
17„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. 20Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.”
 
Amíg az ég és a föld (Mt 5, 17-20)
élményével jól betölt
Nem sértheti örvény, se vész
A Törvényből vessző se vész!
 
Ostoba vagy, bolond!  (Mt 5, 22)
Haragból sose mond!
 
Békülj meg hamar, (Mt 5, 23-26)
míg az úton együtt van veled,
ellenfeleddel;  
tedd le fegyvered!
 
Mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül,  (Mt 5, 27-30)
Mint ha lelked testékszer, ég s nem üdvözül!
 
Az igen, igen;  (Mt 5, 33-37)
A nem, nem legyen!
Az ördögtől való
Ami ezen túlmegyen.
 
Arcul ütnek jobb felől,  (Mt 5, 38-42)
tartsd oda a balt;
Ha ruhádat perlik el,
add mi eltakart;
Aki útra kényszerít,
kövesd kétszer is;
Ha elkérik tőled, add
féltett kincseid!
 
Felhozza napját gonoszra és jóra; (Mt 5, 43-48)
Esőt ad igazra, és hazudozóra;
Bölcsre és balgára egyformán vet szelet,
A mennyei Atyánk, aki minket szeret.

•    Az adakozás(Mt 6, 1-4)
 
Ne kürtöltess magad előtt
képmutató módra!
Sokkal többet ad, ügyel Ő
a titokban adóra.
 
•    Az imádkozás(Mt 6, 5-15)
 
Menny a belső szobádba
és ajtódat bezárva
merülj csöndes imába:
Mi Atyánk...
 
És töprengj a Íráson...
Bőbeszédű síráson
utcasarkon ne lásson
Mi Atyánk!
 
•    A böjtölés(Mt 6, 16-18)
 
Ne nézzetek komoran;
Ha a böjtnek oka van
Mossátok meg arcotok,
Örömmel áldozzatok!
 
•    Az igazi kincs(Mt 6, 19-21)
 
Ne gyűjtsél magadnak kincseket a földön,
Molyrágta anyagnak rozsdás rácsú börtönt.
Gyűjts hova bizton baj, tolvaj el nem érhet
Mert hol a kincsed van, ott lesz a te szíved!
 
•    A test lámpása(Mt 6, 22-23)
 
A test lámpása a szem
Óvjad, tiszta legyen
Kerüld a fényidegent,
Hogy jusson fény odabent.
 
•    Isten és a mammon(Mt 6, 24)
 
Vagy Isten, vagy mammon;
Választ kell rá adnom.
Így, vagy úgy haladnom;
Jónak megmaradnom. 
 
•    Isten gondviselése(Mt 6, 25-34)
 
Nem vetnek, nem aratnak
magot a madaraknak
Fáradva nem fonnak
Ruhához liliomnak
Kerül nekik mégis
Végül teríték is.
 
Ingyen lakhat, pénzt nem ért az ég madara
---
Minden napnak épp elég a maga baja
Ne aggódjatok semmiért 

•    A képmutató ítélkezés (Mt 7, 1-5)
 
Más szemében szálkapiszka,
Akkor jó, ha tiéd tiszta.
 
•    A szent dolgok megbecsülése (Mt 7, 6)
 
Ne dobjátok disznók elé gyöngyeiteket,
Pórul jár ki szent dolgokkal kutyákat etet.
 
•    Az imádság meghallgatása (Mt 7, 7-11)
 
Aki kér, kap;
Aki keres, talál;
A zörgetőnek nyílik.
Akiért a
Keresztfa állt
Imádkozzál sírig!
 
•    Az aranyszabály (Mt 7, 12)
 
Amit kapni szerettek,
másnak is meg tehettek!
 
•    Szoros kapu, keskeny út (Mt 7, 13-14)
 
Tágas kapu, széles út
Kárhozata jaj de rút
Szoros kapu, keskeny út
Békét hoz, nem háborút.
 
•    A hamis próféták (Mt 7, 15-20)
 
A jó fa jó gyümölcseit
messziről felismerik.
 
•    Isten akaratának cselekvése (Mt 7, 21-23)
 
Az Isteni akarat
Vezesse az utadat!
 
•    Aki kősziklára épít (Mt 7, 24-27)
 
És ömlött a zápor,
És jöttek az árvizek;
Nekidőltek a háznak
A föltámadt szelek.
De hiába zápor,
Hiába árvizek!
A falak ellen állnak,
Kősziklán az épület.
 
•    A Hegyi Beszéd vége (Mt 7, 28-29)
 
Egymás mellett, puszta halmon
Álmélkodtak a hatalmon.

•    Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8, 1-4)
 
Akarom. Tisztulj meg!
A karon nincs már heg!
Tisztulj meg! Akarom.
Újra ép a karom!
 
•    Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Mt 8, 5-13)
 
Nem vagyok méltó,
Hogy hajlékomba jöjj.
Elég egy szép szó,
És meggyógyul ma ő.
 
•    Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8, 14-15)
 
Elhagyta az asszonyi láz,
S feléledt a péteri ház.
 
•    Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8, 16-17)
 
Megszállottak, erőtlenek
Tisztátlanok és betegek
Bajait meggyógyította;
Ő vette el, Ő hordozta.
 
•    Jézus követése (Mt 8, 18-22)
 
Az Emberfiának nincs hova
megfáradt fejét lehajtania
Kövesd, követni jó, siess
Indulj, nehogy most vissza less!
 
•    Jézus lecsendesíti a tengert (Mt 8, 23-27)
 
Ráparancsolt a szelekre
És a tenger csendesült.
Béke szállt az emberekre,
Hajójuk el nem merült.
 
•    Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mt 8, 28-34)
 
Mennyetek a disznókba
lelket gyötrő ördögök;
Pusztuljatok, mint sorba
Tengerbe dőlő rögök!  

•    Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9, 1-8)
 
Kelj fel és járj;
Így prédikálj
Igaz Királyt
Ki megbocsájt!
 
•    Jézus elhívja Mátét (Mt 9, 9-13)
 
Vámszedők és bűnösök
Tudják kell követniök
Őt az égi hírnököt
Ki betegeket hívni jött.
 
•    Jézus tanítása a böjtről (Mt 9, 14-17)
 
Míg itt vagyok ne gyászoljatok;
Ne foldozzátok gyönge vásznatok!
A posztó és a folt is szétszakad
Új bort, új tömlőbe
S mind kettő megmarad.
 
•    A vérfolyásos asszony meggyógyítása Jairus leányának feltámasztása (Mt 9, 18-26)
 
Futottak, hogy érjék
Ruhája szegélyét.
Leborulva kérték
Keze érintését.
 
•    Jézus meggyógyít két vakot (Mt 9, 27-31)
 
Földre hulló átkok:
láttok, újra láttok!
Isteni csodátok hiszitek-e?
Meg ne tudja senki,
hogy megtudom ezt tenni!
Hírem ugye mégsem viszitek el?

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf