ÁRPÁDFIA LEVENTE: „MÁTÉKÁTÉ” II. rész

•    Jézus tanít és gyógyít (Mt 4,22-25)
 
Kíntól gyötört szenvedőket
gyógyított és fedte őket:
" Minden kórság örök íre
a mennyország örömhíre"

•    A HEGYI BESZÉD (bevezetés)(Mt 5, 1-2)

Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
 
Felment a hegyre,
leült és egyre
gyűltek köré a hívek;
Ő pedig szólott,
velük sodródott:
szívével teltek a szívek. 
 
•    Kik a boldogok? (Mt 5, 3-12)
 
Boldogok kik érte szegények,
Övék az Ország, övék az Élet;
Boldog kinek könnye temérdek
Vigaszt lel nála, búja eléved
Boldogok a békés szelídek
Övék a föld, a dúsan terített
Boldog akit igaz erények
űznek, amíg Hozzá elérnek;
Boldog akit irgalmas érzett
Jutalmaként irgalom érhet;
Boldog kinek tiszta szívének
fényére hull az Istenítélet;
Boldogság a béke hívének,
neveztessen az Ő gyermekének;
Boldog akit hamis vád, ítélet
üldöz; mert a mennyekben élhet!  
 
•    Só és világosság (Mt 5, 13-16)
 
Az igaz ige szószólója,
terméketlen földnek sója.
Világosság fényszórója
ragyogja át, hívja jóra!  
 
•    A törvény magyarázata  (Mt 5, 17-48)
 
17„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. 20Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.”
 
Amíg az ég és a föld (Mt 5, 17-20)
élményével jól betölt
Nem sértheti örvény, se vész
A Törvényből vessző se vész!
 
Ostoba vagy, bolond!  (Mt 5, 22)
Haragból sose mond!
 
Békülj meg hamar, (Mt 5, 23-26)
míg az úton együtt van veled,
ellenfeleddel;  
tedd le fegyvered!
 
Mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül,  (Mt 5, 27-30)
Mint ha lelked testékszer, ég s nem üdvözül!
 
Az igen, igen;  (Mt 5, 33-37)
A nem, nem legyen!
Az ördögtől való
Ami ezen túlmegyen.
 
Arcul ütnek jobb felől,  (Mt 5, 38-42)
tartsd oda a balt;
Ha ruhádat perlik el,
add mi eltakart;
Aki útra kényszerít,
kövesd kétszer is;
Ha elkérik tőled, add
féltett kincseid!
 
Felhozza napját gonoszra és jóra; (Mt 5, 43-48)
Esőt ad igazra, és hazudozóra;
Bölcsre és balgára egyformán vet szelet,
A mennyei Atyánk, aki minket szeret.

•    Az adakozás(Mt 6, 1-4)
 
Ne kürtöltess magad előtt
képmutató módra!
Sokkal többet ad, ügyel Ő
a titokban adóra.
 
•    Az imádkozás(Mt 6, 5-15)
 
Menny a belső szobádba
és ajtódat bezárva
merülj csöndes imába:
Mi Atyánk...
 
És töprengj a Íráson...
Bőbeszédű síráson
utcasarkon ne lásson
Mi Atyánk!
 
•    A böjtölés(Mt 6, 16-18)
 
Ne nézzetek komoran;
Ha a böjtnek oka van
Mossátok meg arcotok,
Örömmel áldozzatok!
 
•    Az igazi kincs(Mt 6, 19-21)
 
Ne gyűjtsél magadnak kincseket a földön,
Molyrágta anyagnak rozsdás rácsú börtönt.
Gyűjts hova bizton baj, tolvaj el nem érhet
Mert hol a kincsed van, ott lesz a te szíved!
 
•    A test lámpása(Mt 6, 22-23)
 
A test lámpása a szem
Óvjad, tiszta legyen
Kerüld a fényidegent,
Hogy jusson fény odabent.
 
•    Isten és a mammon(Mt 6, 24)
 
Vagy Isten, vagy mammon;
Választ kell rá adnom.
Így, vagy úgy haladnom;
Jónak megmaradnom. 
 
•    Isten gondviselése(Mt 6, 25-34)
 
Nem vetnek, nem aratnak
magot a madaraknak
Fáradva nem fonnak
Ruhához liliomnak
Kerül nekik mégis
Végül teríték is.
 
Ingyen lakhat, pénzt nem ért az ég madara
---
Minden napnak épp elég a maga baja
Ne aggódjatok semmiért 

•    A képmutató ítélkezés (Mt 7, 1-5)
 
Más szemében szálkapiszka,
Akkor jó, ha tiéd tiszta.
 
•    A szent dolgok megbecsülése (Mt 7, 6)
 
Ne dobjátok disznók elé gyöngyeiteket,
Pórul jár ki szent dolgokkal kutyákat etet.
 
•    Az imádság meghallgatása (Mt 7, 7-11)
 
Aki kér, kap;
Aki keres, talál;
A zörgetőnek nyílik.
Akiért a
Keresztfa állt
Imádkozzál sírig!
 
•    Az aranyszabály (Mt 7, 12)
 
Amit kapni szerettek,
másnak is meg tehettek!
 
•    Szoros kapu, keskeny út (Mt 7, 13-14)
 
Tágas kapu, széles út
Kárhozata jaj de rút
Szoros kapu, keskeny út
Békét hoz, nem háborút.
 
•    A hamis próféták (Mt 7, 15-20)
 
A jó fa jó gyümölcseit
messziről felismerik.
 
•    Isten akaratának cselekvése (Mt 7, 21-23)
 
Az Isteni akarat
Vezesse az utadat!
 
•    Aki kősziklára épít (Mt 7, 24-27)
 
És ömlött a zápor,
És jöttek az árvizek;
Nekidőltek a háznak
A föltámadt szelek.
De hiába zápor,
Hiába árvizek!
A falak ellen állnak,
Kősziklán az épület.
 
•    A Hegyi Beszéd vége (Mt 7, 28-29)
 
Egymás mellett, puszta halmon
Álmélkodtak a hatalmon.

•    Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8, 1-4)
 
Akarom. Tisztulj meg!
A karon nincs már heg!
Tisztulj meg! Akarom.
Újra ép a karom!
 
•    Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Mt 8, 5-13)
 
Nem vagyok méltó,
Hogy hajlékomba jöjj.
Elég egy szép szó,
És meggyógyul ma ő.
 
•    Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8, 14-15)
 
Elhagyta az asszonyi láz,
S feléledt a péteri ház.
 
•    Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8, 16-17)
 
Megszállottak, erőtlenek
Tisztátlanok és betegek
Bajait meggyógyította;
Ő vette el, Ő hordozta.
 
•    Jézus követése (Mt 8, 18-22)
 
Az Emberfiának nincs hova
megfáradt fejét lehajtania
Kövesd, követni jó, siess
Indulj, nehogy most vissza less!
 
•    Jézus lecsendesíti a tengert (Mt 8, 23-27)
 
Ráparancsolt a szelekre
És a tenger csendesült.
Béke szállt az emberekre,
Hajójuk el nem merült.
 
•    Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mt 8, 28-34)
 
Mennyetek a disznókba
lelket gyötrő ördögök;
Pusztuljatok, mint sorba
Tengerbe dőlő rögök!  

•    Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9, 1-8)
 
Kelj fel és járj;
Így prédikálj
Igaz Királyt
Ki megbocsájt!
 
•    Jézus elhívja Mátét (Mt 9, 9-13)
 
Vámszedők és bűnösök
Tudják kell követniök
Őt az égi hírnököt
Ki betegeket hívni jött.
 
•    Jézus tanítása a böjtről (Mt 9, 14-17)
 
Míg itt vagyok ne gyászoljatok;
Ne foldozzátok gyönge vásznatok!
A posztó és a folt is szétszakad
Új bort, új tömlőbe
S mind kettő megmarad.
 
•    A vérfolyásos asszony meggyógyítása Jairus leányának feltámasztása (Mt 9, 18-26)
 
Futottak, hogy érjék
Ruhája szegélyét.
Leborulva kérték
Keze érintését.
 
•    Jézus meggyógyít két vakot (Mt 9, 27-31)
 
Földre hulló átkok:
láttok, újra láttok!
Isteni csodátok hiszitek-e?
Meg ne tudja senki,
hogy megtudom ezt tenni!
Hírem ugye mégsem viszitek el?

szozattv


szozat a tiszta hang
  szekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf