Mátyás király és a kolozsvári bíró

Heltai Gáspár krónikája nyomán –

Igen okossággal vigyázó ember volt Mátyás király. Ha valakit megvádoltak előtte, vagy a kémek valami hírt hoztak neki, nem mindig hitte el a beszédüket, hanem hitvány ruhába öltözött, és kiorozkodott az udvarból, mert mindent sajátszemével akart látni.

    Egyszer Budán a kapások közé állott, úgy akarta meghallani, hogy mit szól a község felőle.

    Mátyás király álruhába öltözött Erdélyben is, amikor Hunyadon elorozkodott a seregtől, és bement Kolozsvárra. Ott a városban mind alá-fel kerengett, aztán a mészárszékbe ment, ott leült, és lógatta a lábát.

    A mészárszékkel szemben lakott a bíró, aki a jobbágyokkal sok tűzre való fát hozatott, és azt a kolozsvári szegény néppel felvágatta. Ezután a poroszlókkal bekergette a népet a piacról, hogy a fát hordják be a bíró udvarába. Így talált az egyik poroszló Mátyás királyra is, aki a mészárszékben lógatta a lábát. Azt mondta a poroszló az álruhás királynak:

    - Gyere, te simaorrú, hordj fát!

    Kérdi Mátyás király:

    - Hány pénzt adsz?

    Azt mondta a poroszló:

    - Ebet adok!

    Azzal jót vágott válla közé a botjával.

    Akkor Mátyás odament a bíróhoz, és megkérdezte tőle is:

    - Mit adsz, hogy be segítem a fát vinni?

    Mondta a bíró:

    - Co el, agg eb! Hordjad a fát, mert mindjárt megkékül a hátad!

    É szegény Mátyásnak váltig kellett a fát hordani.

    Hordás közben három hasábfára felírta a nevét veres krétával. Aztán elorozkodott onnan, és visszament Gyaluba a sereghez.

    Harmadnap a király eljött Kolozsvárra. Most már királyi ruhában érkezett, s elhívatta a kolozsvári bírót meg a tanácsot.

    Amikor szemben állott a bíróval, megkérdezte tőle:

    - Hogy áll a város? Épül-e vagy sem? Nyomorítja-e a szegénységet valaki vagy sem?

    Felelte a bíró:

    - Felséges urunk, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk, nincsen a szegénységnek semmi panasza.

    Akkor azt parancsolja a király a katonáknak:

    - Hányjátok szét azokat a farakásokat! Találtok a hasábok között hármat, azokra veres krétával a nevemet felírtam. A három hasábot mindjárt ide hozzátok! Fogjátok el a bíró poroszlóit, azokat is hozzátok ide!

    Futnak a katonák, hajigálják a hasábokat, kettőt mindjárt meg is találnak.

    Akkor a király azt mondta a bírónak:

    - Hol vetted ezt a fát? Mondd meg!

    A bíró azt mondta:

    - A jobbágyokkal hozattam.

    Kérdezte a király:

    - És kicsoda vágta fel?

    A bíró csak hallgatott, nem mert szólni.

    De a király rákiáltott:

    - Mondd meg!

    Akkor azt mondta a bíró:

    - A városbeli szegény nép vágta fel.

    Kérdezte a király:

    - És kicsoda vitte be az udvarodba?

    De már erre nem felelt a bíró. Megfelelt helyette a király: elmondta, hogy s mint történt a dolog. Aztán ismét a bíróhoz fordult:

    - Te hamis bíró, agg ebnek mondottál, és meg akartad kékíteni a hátamat, amiért fizetést kértem a fahordásért. Ezekkel a fákkal a hátamon kellet felhordanom. ihol a kezem írása rajta vagyon: meg nem tagadhatod. Mi nem jobbágyul adtuk a szegény népet és a falukat a városokhoz, hanem gondviselésül terhét raktuk rátok. Azért hát, te hamis, kegyetlen bíró, most ítélet alá kerülsz! Sok törvénytelenséget műveltél, szememnek láttára a népet hamisan megraboltattad, azért akasztófán volna a helyed. De ezt a szégyent hazámon nem művelem, azért elrendelem, hogy harmadnapra fejedet elüssék.

    Te pedig, lator poroszló, törvénytelenségek hóhéra, amiért a szegénységet így kínoztad, és énnekem megütötted minden ok nélkül a hátamat, és ebbel kínáltál engemet és a szegényeket, akasztófán végzed az életedet!

    A király ítéletét mindenki helyeselte. Sokáig emlékezett rá a szegény nép, mondotta is halála után: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.!”

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf