Mikszáth Kálmán: Farsangi tárca

mikszath kalman3Ezek a pesti bálok sem olyanok már ám, mint azelőtt. A szép lányok nem fogytak ki ugyan hála Istennek, s nem is fognak Magyarországról kifogyni soha, hanem bezzeg kifogyott a jókedv

    s nem szegénység, mert hiszen a pazar pénz megkápráztatja a szemeket, hanem bizonyos elszegényedés fojtó levegője lengedez a fényes Redout-termekben.

    Az emberek arcán az látszik, hogy az, aki itt van, mindenik valami nagy bajt hagyott odahaza és az innen mintha a lábánál fogva húzná vissza.

    Báró Eötvös József helyesen mondá a társaságról, hogy az olyan, mint egy csomag kulcs, mely egymás mellé tűzve szépen összecsörög, – de azért mindenike mégis más-más zárba való.

    A közönséges bálok közül csak az elegánsak érnek valamit, a maszken-bálok közül pedig csak a nem-elegánsak.

    A nem-elegáns álasrcos bálokon ott van az egész arisztokrácia, a jeunesse dorée, a képviselőház Apponyi Albert gróftól kezdve le egész Bakay Nándorig.

    Minden ilyen bálnak van egy bálkirálynője, éppen úgy, mint a tisztességes báloknak, csakhogy egy ilyen királyné sokkal veszedelmesebb amazoknál, mert nem csupán a jobbágyok szívét

    kívánja és bókjait, hanem erszényüket is.

    Minden időszakban volt a demimonde-világban trónus s mindig ült rajta valaki. A híres bécsi Fiakker Milly óta, legalább hat-nyolc ilyen uralkodónőt sorolhatna föl a történelem. Ott van

    Miss Turtin, ott van Pepita Anne, Madamoisselle Snoor, Fehér Tilli s mindannyi mások, kiket bon ton volt akármi áron egyszer megcsókolni.

    A szezon jelenlegi kedvence a szép Mariczl, aki Bécsből került ide, hol már tavaly szerepelt, mi csak úgy élvezzük már, mint surrogatumot.

    Német Berciék ugyan iszonyodnak mindentől, ami Bécsből származik, de a kis Mariczltól éppen nem, s valamint a társalgásra egyesült ellenzék fiatalabb tagjait, őket is éppúgy ott lehet

    találni mindenütt, ahol Mariczl megjelenik.

    Mariczl pedig sokszor jelenik meg és sokhelyütt. Nem unja el soha a mulatságot.

    Magas, délceg termet, gyönyörű kék szemek, hosszúkás tojásdad arc, gazdag arany haj. Egyszóval Juno lehetett ilyen, nagyon fiatal korában.

    A tegnapelőtti bálon is ott volt Mariczl, rózsaszínű atlasz ruhában a legelső párizsi ruhakereskedésből, nyakán hamis gyémánt ékszer, fején hamis diadém.

    Hanem hát a bál nagy hadi fortély szomorú színhelye volt s Mariczl szerencsecsillaga elhalványult, de ez csak olyan volt, mint mikor a gáz elalszik egy percre, hogy még jobban világítson

    később.

    A nagy esemény röviden így történt.

    A belépti jegyhez minden férfi kapott egy sorsjegyet is, mert egy arany óra volt kijátszandó. Egy igazi arany óra, az egyedüli igazi dolog.

    Régi szokás már, hogy az ilyen bálokban a jegyét minden férfi annak a hölgynek adja, aki neki legjobban tetszik. Éjfél táján a hölgyek sorba leülnek s várják a jegyeket. Valószínű, hogy aki

    a legtöbb sorsjegyet kapja, az nyeri meg az órát is, de ha nem, úgy legalább mégis vigasztalja magát s ez az, hogy ő volt a legszebb, mert ő kapta a legtöbb jegyet.

    Mondanunk sem kell, hogy Mariczl kapta volna meg talán az összes jegyeket, ha egy furfangos csíny nem történik.

    A szép barna Vilma ugyanis kivágta oldalt a ruháját, a szoknyákat, a jó egek tudnák, hogy meddig s az aki jegyét neki adta, joga volt benyúlni a bűvös zsebbe.

    E leleményes dolognak csakhamar híre futott a nemes férfiúi sereg között, sugdosások támadtak.

    - Hogyan, a Vilma?

    - Tehát egészen be lehet nyúlni. Aranyos ötlet!

    Mindenki sietett Vilmához térni s Vilmának áldozni a jegy átadásával. Valóságos tolongás támadt körülte.

    Mariczl le volt sújtva, kétségbeesve. El nem bírta képzelni, mért bolondul az összes férfivilág Vilma után.

    - Fidone, milyen ízlés ezen a Pesten.

    De azért Mariczlnak is jutott néhány jegy s a szerencse olyan udvarias volt véletlenségből, hogy csakhamar visszaállítá uralmát. Az arany órát Mariczl nyerte meg.

    Vígan folyt tehát tovább a polka, a galopp, a filiszterek, honatyák és demimondok egy nagy gombolyaggá tömörülve járták őrületes sebességgel.

    Ugyanazok az urak, akik holnap a „házban” talán így fogják kezdeni beszédeiket:

    „A haza koporsóban fekszik.”

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf