Mikszáth Kálmán: Farsangi tárca

mikszath kalman3Ezek a pesti bálok sem olyanok már ám, mint azelőtt. A szép lányok nem fogytak ki ugyan hála Istennek, s nem is fognak Magyarországról kifogyni soha, hanem bezzeg kifogyott a jókedv

    s nem szegénység, mert hiszen a pazar pénz megkápráztatja a szemeket, hanem bizonyos elszegényedés fojtó levegője lengedez a fényes Redout-termekben.

    Az emberek arcán az látszik, hogy az, aki itt van, mindenik valami nagy bajt hagyott odahaza és az innen mintha a lábánál fogva húzná vissza.

    Báró Eötvös József helyesen mondá a társaságról, hogy az olyan, mint egy csomag kulcs, mely egymás mellé tűzve szépen összecsörög, – de azért mindenike mégis más-más zárba való.

    A közönséges bálok közül csak az elegánsak érnek valamit, a maszken-bálok közül pedig csak a nem-elegánsak.

    A nem-elegáns álasrcos bálokon ott van az egész arisztokrácia, a jeunesse dorée, a képviselőház Apponyi Albert gróftól kezdve le egész Bakay Nándorig.

    Minden ilyen bálnak van egy bálkirálynője, éppen úgy, mint a tisztességes báloknak, csakhogy egy ilyen királyné sokkal veszedelmesebb amazoknál, mert nem csupán a jobbágyok szívét

    kívánja és bókjait, hanem erszényüket is.

    Minden időszakban volt a demimonde-világban trónus s mindig ült rajta valaki. A híres bécsi Fiakker Milly óta, legalább hat-nyolc ilyen uralkodónőt sorolhatna föl a történelem. Ott van

    Miss Turtin, ott van Pepita Anne, Madamoisselle Snoor, Fehér Tilli s mindannyi mások, kiket bon ton volt akármi áron egyszer megcsókolni.

    A szezon jelenlegi kedvence a szép Mariczl, aki Bécsből került ide, hol már tavaly szerepelt, mi csak úgy élvezzük már, mint surrogatumot.

    Német Berciék ugyan iszonyodnak mindentől, ami Bécsből származik, de a kis Mariczltól éppen nem, s valamint a társalgásra egyesült ellenzék fiatalabb tagjait, őket is éppúgy ott lehet

    találni mindenütt, ahol Mariczl megjelenik.

    Mariczl pedig sokszor jelenik meg és sokhelyütt. Nem unja el soha a mulatságot.

    Magas, délceg termet, gyönyörű kék szemek, hosszúkás tojásdad arc, gazdag arany haj. Egyszóval Juno lehetett ilyen, nagyon fiatal korában.

    A tegnapelőtti bálon is ott volt Mariczl, rózsaszínű atlasz ruhában a legelső párizsi ruhakereskedésből, nyakán hamis gyémánt ékszer, fején hamis diadém.

    Hanem hát a bál nagy hadi fortély szomorú színhelye volt s Mariczl szerencsecsillaga elhalványult, de ez csak olyan volt, mint mikor a gáz elalszik egy percre, hogy még jobban világítson

    később.

    A nagy esemény röviden így történt.

    A belépti jegyhez minden férfi kapott egy sorsjegyet is, mert egy arany óra volt kijátszandó. Egy igazi arany óra, az egyedüli igazi dolog.

    Régi szokás már, hogy az ilyen bálokban a jegyét minden férfi annak a hölgynek adja, aki neki legjobban tetszik. Éjfél táján a hölgyek sorba leülnek s várják a jegyeket. Valószínű, hogy aki

    a legtöbb sorsjegyet kapja, az nyeri meg az órát is, de ha nem, úgy legalább mégis vigasztalja magát s ez az, hogy ő volt a legszebb, mert ő kapta a legtöbb jegyet.

    Mondanunk sem kell, hogy Mariczl kapta volna meg talán az összes jegyeket, ha egy furfangos csíny nem történik.

    A szép barna Vilma ugyanis kivágta oldalt a ruháját, a szoknyákat, a jó egek tudnák, hogy meddig s az aki jegyét neki adta, joga volt benyúlni a bűvös zsebbe.

    E leleményes dolognak csakhamar híre futott a nemes férfiúi sereg között, sugdosások támadtak.

    - Hogyan, a Vilma?

    - Tehát egészen be lehet nyúlni. Aranyos ötlet!

    Mindenki sietett Vilmához térni s Vilmának áldozni a jegy átadásával. Valóságos tolongás támadt körülte.

    Mariczl le volt sújtva, kétségbeesve. El nem bírta képzelni, mért bolondul az összes férfivilág Vilma után.

    - Fidone, milyen ízlés ezen a Pesten.

    De azért Mariczlnak is jutott néhány jegy s a szerencse olyan udvarias volt véletlenségből, hogy csakhamar visszaállítá uralmát. Az arany órát Mariczl nyerte meg.

    Vígan folyt tehát tovább a polka, a galopp, a filiszterek, honatyák és demimondok egy nagy gombolyaggá tömörülve járták őrületes sebességgel.

    Ugyanazok az urak, akik holnap a „házban” talán így fogják kezdeni beszédeiket:

    „A haza koporsóban fekszik.”

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf