Alföldi Jenő, Bereti Gábor, Bistey András, Czipott György, Gyimesi László, Mátó Gyula: KÖZELFÉNY

KÖZELFÉNY borító

 

Kisebb merítésnyi szövegszedetet tart kezében az olvasó, válogatást a teljesség igénye nélkül. Sokféle úton közelíthető meg egy alkotó, beszélgetésben rögzített személyisége és világlátása adhat támpontot, betekintést gondolatai mélyébe, vagy éppenséggel az elkészült művek avatott elemzése eredményeképpen. A róla alkotott kép még így is csak részleteket mutat meg, némelyeket elfed, jószerivel fölnagyít másokat, megközelített valósága csakis az olvasóban válhat valamelyest teljessé. Közelfénybe hozott részek csupán tehát ezen írások, mégis, jól rajzolja képzetünkbe Varga Rudolf valóságát. De mert szükségképpen magunk ismeretei, szemléletmódja végzi el a megismerés munkáját, igaz és hamis következtetéseket hozunk egyidőben. Segítségül e könyv olyan szerkezetben próbálja bárki részévé tenni Varga gondolatait, világképét, hogy alkalmunk lehessen több elemző és pályatárs szemén át is látni azokat. Valóságosan csakis így kerülhet Varga Rudolf világlátása, írásművészete megtapasztalható közelségünkbe, néhány kiválasztott vonását hozva tiszta tekintetünk elé, talán csakugyan közelfénybe.

Czipott György

Szózat Könyvkiadó, 2018

 

 

Szentjánosi Csaba: A falu bolondja

A Falu Bolondja

 

Akárhányszor Szentjánosi Csaba újabb és újabb verseit kézbe veszem, mindig úgy érzem magam, mint amikor először vitorláztam a Balatonon, a végtelennek tűnő messzeségbe nézhettem föld és ég között, miközben siklottunk a fodros hullámok tetejéről tetejére.

    Ez a távolság jelentkezik most barátom régebbi kötete, a „Madame Pompadur”, a  különleges nézőpontból bemutatott, a máig ellentmondásosnak, sokaktól csak szajhának tartott asszony és újabb versciklusa az „Én falum” között. Csaba átadja most szívének legrejtettebb gondolatait, milyen az a szerinte idilli környezet, ahol lelki tükre szerint élni szeretne. Az „Én falum”, a mi falunk olyan, ahol jó élni a szélétől a templomig, menjünk együtt versszakról-versszakra, sétáljunk közösen benne.

Cságoly Péterfia Béla

Szózat Könyvkiadó, 2018

 

 

Varga Rudolf: A czipotti világváltozat

Varga Rudolf: A czipotti világváltozat

 

Magam számára is végiggondolandó, nehéz kognitív feladat, hogy valamifajta fogódzót találjak arra az egyedien sajátos czipotti mágiára, hogy ő nem mutatja magát semmilyennek. Nem korbácsolja, nem tündökölteti magát, semmilyen agyafúrt verstani technikát nem használ. Látszólag eszköztelen, amely az ő esetében azt jelenti, a legkifinomultabb trouvaillokat játszi könnyedséggel villantja fel az olvasók előtt, de nem ám úgy, mint a bűvész, nem úgy, mint az olcsó vásári csepűrágók, az illuzionisták. Czipott nem az emberi agy, az idegrendszer megtévesztésével, leblokkolásával operál, hanem éppen ellenkezőleg, egy-egy számomra szinte visszafejthetetlen szókombinációval olyan, évezredek óta elfeledettnek hitt szellemen- és szavakon túli csatornákat nyit meg, melyek lehetőséget teremthetnek az elfeledett tudás újratanulásához. A hétköznapi szóval harmadik szemnek nevezett intuitív megismeréssel közelebb hoz minket a mindenség nagy titkához, „ahogyan lent, úgy fent”, ahogyan bent, úgy kint – folytatnám a költő árnyvonalán, ha prózában lekottázható lenne a czipotti teljesítmény...

Varga Rudolf

 

Szózat Könyvkiadó, 2017

 

 


szozat a tiszta hang
Új kiadványaink...

A paraszt tizenkét hónapja b1 KÖZELFÉNY borító A Falu Bolondja A czipotti világváltozat