Bakos Kiss Károly: Legyen vers
Legyen vers
(Rímjáték ars poeticára)

Legyen vers, hogy legyen minden,
Szív ne vágyjon menni innen.
Ész ne vágyjon megbomolni.
Hisz a test sem olyan holmi,
Mit levetni könnyű lenne.
(Azért van, hogy legyünk benne.)
S legyen ír, hogy így ne fájjon
A mozdulat e nyesett tájon.
Mindnek társ hogy el ne essék,
Aki esne. Szava: tessék!
Legyen tűz, ki fázik, annak.
S ezt nevezzék, akik vannak,
Majd szabálynak −
Íratlannak.Útlevél
(vers vendégszöveggel)

Az útlevélben nem lakom
A kép se rajt’ nem én vagyok
Ha visszahoz mi el se hajt
A sorompó se végtagom
A pult mögött nem áll az őr
Nem kérdi merre mért megyek
És nem vigyázza puskacsőr
Sem ide-oda léptemet
A négyzetek betétlapok
Aggálya engem nem kerít
Kitölti bár a megszabott
Időhatárt a létem itt
S hogy meddig szól a vízumom
Azt halandó nem éri át
Csak önmagamnak mormolom
Te bolond hány hét a világ
S ahány a hét hát annyi táj
Akár ha el sem mozdulok
Mert szól a szív és szól a száj…
De az útlevél nem én vagyok

.Életrajza:


1977. május 9-én született Beregújfaluban. Ma is ott él. Iskolai tanulmányait szülőfalújában kezdte el, majd a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában tanult tovább. Az érettségit is itt tette le. A középiskola befejezése után elvégezte a Budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézet egyéves kurzusát. Ezt követően a jogi pályát célozta meg. Aztán mégis az ELTE bölcsész karára jelentkezett, de a sikeres írásbeli felvételi után a szóbelire már nem ment el. Elmondása szerint még nem érezte magát elég felkészültnek. Hiányoztak a saját bőrén érzett élettapasztalatok.
2003-ban végül felvették az ELTE BTK történelem szakára.
Már korán megmutatkozott tehetsége és kiemelkedő intellektusa. Gyerek fejjel Punykó Mária tanárnő szárnyai alatt népmeséket, verseket adott elő. Vers és prózamondó versenyeket nyert. Előadóként szerepelt az Ungvári TV magyar nyelvű adásában is. Első versét 12 évesen írta, amit később követet a többi, de ezeket sokáig nem szánta publikusnak, 17 évesen határozta el, hogy költő lesz. Verseit először a Füzesi Magda által szerkesztett Beregi Hírlap irodalmi rovata közölte le. Ezt követte a Szivárvány nevű független beregszászi hetilap. Magyarországi viszonylatban pedig a Kláris és az Irodalom Visszavág. 2005-ben debütált az Együttben, Kárpátalja egyetlen irodalmi lapjában. Jelenleg is rendszeresen publikál. Az Együtt nevű kárpátaljai irodalmi folyóirat neki ítélte oda a 2005-ös év lírai nívó-díját.
A XX. század 90-es éveinek második felében csatlakozott a Lengyel János vezette Szabó Dezső Magyar Szellemi Körhöz, jelenleg pedig a Budapesten székelő Kárpátaljai Szövetség Ifjúsági Tagozataként működő KÁRISz elnökségének a tagja. Munkásságára nagy hatással van József Attila költészete, de kedvencei között említi Pilinszky Jánost, Szabó Lőrincet, Weöres Sándort és Kosztolányi Dezsőt is.
A két egyetemi felvételi között eltelt időben alkalmi munkákból tartotta el magát. Főként villanyszerelő segédként dolgozott. Volt alkalma belekóstolni a magyar ipar „szépségeibe", megtapasztalhatta a vendégmunkások nehéz és szürke hétköznapjait. Derekas próbatétel volt ez a törékeny testalkatú költő számára. Nem véletlen, hogy az iskolai színjátszó körben ő alakította Petőfit. A színjátszás továbbra is az élete része maradt, a Csemer Géza, cigány drámaíró vezette színtársulat tagja. Tanulmányait korrepetálásból fedezi.
Jelenleg a beregszászi székhelyű Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szerkesztője az Együtt c. irodalmi folyóiratnak. Emellett a Partium folyóirat versrovatát is gondozza.
Önmagáról:
...Haza akartam menni. Mellesleg hogy ez a szó valóban mit takar, azt amúgy is csak a szűkebb hazájától távol érti meg az ember. Azt akartam, hogy magamra legyek utalva, hogy szabad legyek...
Voltaképpen mindig is a művészet körül tébláboltam. Kezdetben annak előadói ágához mutatkozott bennem nagyobb affinitás... A nyelv, mint „mágikus anyag", szépségével már ekkor megvillantotta megreformálhatóságának lehetőségeit.
Elemi erővel hatott rám a kötött formák zeneisége, akusztikája, a szöveg képi megjelenítettsége. Az átélt katarzisok végül teljesen szétfeszítették a csak befogadói hozzáállást.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf