Eötvös József: Búcsú


Isten veled, hazám, bátrak hazája,
Isten veled, te völgy, ti zöld hegyek!
Gyermekreményim s bánatim tanyája,
Isten veled, én messze elmegyek.
Ha visszatérek, boldogulva hon,
Hadd lássam népemet virányidon!
Nem, mint Helvécia hótakart tetői,
Nem nyulnak oly magasra bérceid,
S tán szebbek a Provence daltelt mezői,
Mint dús kalászt-hullámzó téreid:
Virág mit ér? mit ér a bérc nekem?
Hazát kiván, hazáért ver szivem!
Az ég egy kincset ád minden hazának,
S a nemzet híven őrzi birtokát;
Császárról szól a francia fiának;
Büszkén mutatja Róma ó falát;
Hellasnak kincse egy elomló rom...
Tiéd, hazám, egy szentelt fájdalom!
Hallgatva áll Rákosnak szent határa;
Ah, régen hallgat immár a magyar!
S az ősök elenyészett nyomdokára
Az esti szellő új fövényt takar;
Hallgatva áll a tér, szivünk szorul,
S egy könny beszél hazánk nagyságirul.
S egy könny Budáról, mely magas tetőjén
Sötéten áll... egy bús emlékezet,
Nagy sírköve hazámnak temetőjén
S ráírva mind, mi véle elveszett;
Régen szétdönté az idő falát,
Kövén még látni a csaták nyomát.
S még áll Mohács, még áll; magasbra nőnek
Az új barázdán s régi hősökön
Kalászai. Erőt ad a mezőnek,
Bár rég lefolyt, a férfivérözön;
Nincs kő határán, nincsen kunhalom,
De áll a tér s nem vész a fájdalom.
S nem veszhet el, mig az ezüst Dunának
Nagy tükörén egy honfiszem pihen,
S magyar lakik a parton, s a hazának
Csak egy romlatlan gyermeke leszen;
Buda-, Mohács-, Nándornál elfutó,
Tán honom könnye vagy te nagy folyó?
S oh én szeretlek néma bánatodban,
Hazám, szeretlek könnyeid között!
Égőn szeretlek özvegy fátyolodban,
Nehéz keserved, melybe öltözött;
Bájlón mosolygsz, mert bár sorsod kemény,
Él még a sír felett is egy remény!
És most Isten veled! talán sokára,
Örökre tán, hazám, Isten veled!
Rég eltünt ismert bércid kék határa,
S tovább siet vándorló gyermeked;
Ha visszatérek, boldogulva hon,
Hadd lássam népemet virányidon!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf