Károli Gáspár: 90. Zsoltár


Mózesnek, az Isten emberének imádsága

Uram, te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékről nemzedékre!
Minekelőtte hegyek lettek és
föld és világ formáltaték, öröktől
fogva mindörökké te vagy Isten
    Te visszatéríted a halandót a
porba, és ezt mondod: Térjetek visz-
sza embernek fiai!
    Mert ezer esztendő annyi előtted,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
és mint az álom; mint a fű, amely
reggel sarjad;
    reggel virágzik és sarjad, és
estvére elhervad és megszárad.
    Bizony megemésztetünk a te
haragod által, és a te búsulásod
miatt megromlunk!
    Elédbe vetetted a mi álnoksá-
gainkat; titkos bűneinket a te or-
cádnak világa elé.
    Bizony elmúlik minden mi na-
punk a te bosszúállásod miatt; meg-
emésztjük a mi esztendeinket, mint
a beszédet.
    A mi esztendeinknek napjai
hetven esztendő, vagy ha feljebb,
Nyolcvan esztendő, és nagyobb ré-
szök nyomorúság és fáradság, amely
gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.
    Ki tudhatja a te haragodnak erejét,
és a te félelmetességed szerint való
bosszúállásodat?
    Taníts mindet úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
    Térj vissza Uram! Meddig késel?
és könyörülj a te szolgáidon.
    Jó reggel elégíts meg minket
a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk
és vigadjunk minden mi időnkben.
    Vidámíts meg minket a mi
nyomorúságunk napjaihoz képest,
az esztendőkhöz képest, amelyek-
ben gonoszt láttunk.
    Láttassék meg a te műved a te
szolgáidon, és a te dicsőséged azok-
nak fiain.
    És legyen az Úrnak, a mi Iste-
nünknek jó kedve mi rajtunk, és a
mi kezünknek munkáját tedd állan-
dóvá nékünk, és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf