A Magyar Hiszekegy


A Magyar Hiszekegyet Papp-Váry Elemérné, Sziklay Szeréna (* Rozsnyó,1881-†1923.) írta a Védő Ligák Szövetsége és a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája által 1920-ban kiírt pályázatára, ahol a bíráló bizottság elnöke Rákosi Jenő író, újságíró, politikus, (*Acsád, 1842. nov. 12. – †Budapest, 1929. febr. 8.) az MTA tagja,(l. 1892, t. 1909) a magyar revizionista mozgalom élharcosa volt. A Magyar Hiszekegy címmel érkezett három soros ima a nemzeti imája lett. Szabados Béla zeneszerző (*Pest, 1867. jún. 3. – †Budapest, 1936. szept. 15.)  zenésítette meg a később Hitvallás címen 15 szakaszossá bővített verset. Az ima, illetve belőle a dal olyan korszakban keletkezett, melyben nem volt olyan politikai irányzat, mely ne értett volna egyet a határrevízióval. Az ima mellet győztes lett, az ismeretlen szerzőjű „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország” a jelmondat kategóriában. A Magyar Hiszekegy bejárta a korabeli magyar sajtót, a korszak olyan neves íróinak műveivel együtt jelent meg 1921-ben az Irredenta c. kötetben, mint Herczeg Ferenc a kor írófejedelme. A szöveg egyes átirataiban, újrakiadásaiban itt-ott eltér az alábbi eredetitől. A rovásírásos változat ifj. Forrai Márton munkája.


-cspb-Magyar Hiszekegy

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.
Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.
E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.
Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.
Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.
Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.
Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!
Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.
Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.
Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.
Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.
Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf