Rákos Sándor: Szegények vonulása

Az idő, mint a dördülő hegyomlás, sziklákkal
     betemet népeket, városokat,
lávája kihűlt gyűrődéseiben múmiaként zár el
     őrzőket és rabokat,
nemzés virága nyílik-csukódik, az eleven húst
     halál tapossa szüntelenül –
iszonyú kád ez, moccan az élő, bújnék, de végül
     alulkerül.
Elzuhanó lét tanúja, te lélek, ki most belőlem
     vetsz a mulandóra szemet,
 vallj, mielőtt a mindig-mindenkinek-rövid élet
     átrobog rajtad és eltemet:
valljad, lelkem, hogy a kezdete- s
     végeláthatatlan vonulás árnyék képein át
milyen vonzások árama hat reád, részvétté
     delejezve zord filozófiád?
Ők, a szegények, kiknek nyomoráról már az
     ótestamentum vijjogó igéje szól,
ők merülnek föl – mind egyazon úszó –
     századok torlódó-porló habjaiból,
a hiány rabjai, a csontig födetlenek, kik
      sír-üregükben is dideregnek,
mert mezítelenül rakták földbe, dísz- s ékszer
     nélkül, megszabadult testeiket,
kiknek az élet is temető-hely, útvesztője derék
     szívüknek,
„mindenért semmit” kegyetlen alkuja, melyből
     az eljátszott Éden kígyója sziszeg.
Mint zord processzió porfátylas őszi úton,
     torlódó ég alatt, bogos cserjék között,
hosszan vonul a had, elnyújtott énekszóval –
     a kifosztott mezőn nyomába lép a köd.
Lobogóként úsznak gyönyörű sápadt orcák,
     élükön a szellem csillagsugarára ég:
ha hanyatlik egy, a társ utána fordul – és az
     emlék fölött átlép a maradék.
Szegénység! Remegő, meztelen életérzés,
     térben és időben sohasem változó!
Világvallás, melyet százmilliók követnek!
     Harc, melyben elhull a bátor hadakozó!
 Az önkínzó nyomor mennyi változatával
     nehezedett szívem, mikorra ideért!
Hányféle kényszer hajt, hogy újból összetűzzem
     szertefoszlott sorsok kallódó szövetét!
Bárcsak volna erőm időtálló anyagba örökíteni
         azt, ami egyszeri volt!       
Bár tudnám végzetes szavakkal megidézni e
     málló képekkel múló emberi kort!
Ha számolnom kell majd életemmel, védőm és
     vádolóm, azok felől kérdezz,
akiknek ügyében hasztalanul kiáltok századok
     homokkal betömött füléhez!

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf