Garay János: Álmos

Szép Ázsiának földén, a szittya nagy sikon
Büszkén miként a párduc, mint sólyom szabadon,
A zúgó Don tövében egy ősi nép lakott,
Dicső Magóg vérének véréből sarjadott.


Nem győzte még meg eddig ellenség fegyvere,
Honn áldás volt tanyája, künn rettegett hire;
De amit nem tehettek ellenség és halál,
Gyérítni kezdi vérét önátka - a viszály.


A föld, mely édes anyja volt ezred éven át,
Nem bírja már emlőjén a nemzetség sokát,
Följajdul terhe ellen a kimerült anya,
S anyjára s egymás ellen föllázad ön faja.


S forr, zúg a párt dühétől sok tábor és telep,
A testvérháborúnak zászlója fönlebeg;
Tolúl, gyülekszik a nép, gyülése rettenet!
Hangos torokkal ordít fegyvert és kenyeret.


Ott mint a vészkavarta tenger hullámiból
A mennydörgés igéje, egy edzett hős kiszól;
Megismerik szaváról, s szavára csend leszen,
Megismerik, felállván, a hősi termeten.


Hős Álmos ő, hatalmas Ügek dicső fia
Mint a fehér galambtoll hótiszta ősz haja;
Fényes, bogár szemével mint nap körültekint,
Izmos, vitéz karáról erő hatalma int.


"Halljátok - szólt s hallgatták - vitézlő magyarok!
Mért rontsanak mi rajtunk dúlongó belzajok?
Van a földnek hazája még e hazán kivül,
Hol gyermekinknek áldás, nekünk jobb lét derül.


Túl bércen és lapályon a szép hon ott vagyon,
Halakkal és vadakkal s arannyal gazdagon;
Miénk, csak kell akarnunk, mert rég miénk vala,
Megvette azt vérével nagy ősünk Attila.


Miként sasok csattogva megszálljuk a hazát,
Belé vetjük virágul a szent egység magát;
Az évek nagy könyvébe vért s tetteket írunk,
És ami vért elontunk, érette lesz honunk."


Szólt, s mintha százezer láng buknék ki föld alúl,
Egyszerre százezer kard az ég felé vonúl,
S kétszáz ezer vitéz zúg harsogva: "Esküszünk!
A merre sorsod elhív, mindütt veled leszünk."


S azonnal hét nemzetség egymással egyesül,
Költözni más hazába az ős hazán kivül,
A földet megkeresni a messze nyugaton,
Mely a nagy „Istenostort” uralta egykoron.


S azonnal Álmos és még hat nemzetség feje
(Kund, Tuhutum, Előd, Und, Tas, Huba a neve)
A frígyet szentesítni megvágja hős karát, –
Aranyserleg fogadja a hét vér hét faját.


Egyűve folyt a hős vér s együtt ivák meg ők,
Nagy, szent kötést e naptól egymásnak esküvők.
Az eskü törvénnyé lőn; a törvény pontja öt:
"Még él csak Álmos vére úr a nemzet fölött."


"A harc díjából osztályt nyer minden törzsvezér."
"Törvényhozás a törzsök fők nélkül mit sem ér."
"De vére folyjon, aki a főhöz hűtelen."
"Mint számüzendő a fő, ha hitszegő leszen."


S völgyön, hegyen keresztül húzódik a sereg.
Imígy huzódik égen a terhes förgeteg;
Délceg, kemény vitézek, és őszek s gyermekek,
S hősek virági, szép nők, vándorlanak velek.


Előttük, mint felhőben az üstökös sugár,
Az ősz vezér bogláros lován rohanva jár;
Lépése egy-egy ország, nézése győzelem, –
Így jár a szittya nép közt a szittya fejdelem.


Országot ért és népet utjában számtalant;
Volt útja harc és munka, fáradság és kaland, -
Míg végre táborával Munkács és Ung felett
Kárpát egekbe nyúló ormára érkezett.


Ott néma, szent örömmel megáll az ősz vitéz,
Örömkönyűs szemekkel a szép országra néz,
Mely hallal és vadakkal s arannyal gazdagon
Mint egy virágkert elfut a termékeny sikon.


Majd, mint kinek lelkében nagy gondolat fakad,
Megrázkodik valója s a téren elmutat:
"Itt van hazátok – így szól – határinál vagyunk!
De a ki megszerzendi, csak Istenünk s karunk.


Istenbe s karotokba, ne másba bízzatok;
Csak úgy leend tiétek e hon s ti szabadok!
Erő s vitézség kell most; van az ti bennetek,
Én nyúgalomra szállok, – ti tenni menjetek!


S te, aki e munkára égtől hivatva vagy,
Fiam, légy munkabíró, légy hőslelkű, légy nagy;
A fejdelem kezében a nép viaszdarab, –
Jaj annak, aki abból csak bábokat farag!"


Szólott, s a honvadászó szilaj, vitéz hadak
A párducos Árpáddal előrezúgtanak:
Kürt harsan, szól az ének, a harcra felhivó,
A felriasztott ország egy óriás echó.


És Kárpát hegytetőjén fenn áll az ősz vezér,
Egekbe nyújtott karral áldást a népre kér;
Hosszú fehér fürtével szellők enyelgenek,
Lelkében egy leendő hon álmi rezegnek!1847.


szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf