Garay János: Álmos

Szép Ázsiának földén, a szittya nagy sikon
Büszkén miként a párduc, mint sólyom szabadon,
A zúgó Don tövében egy ősi nép lakott,
Dicső Magóg vérének véréből sarjadott.


Nem győzte még meg eddig ellenség fegyvere,
Honn áldás volt tanyája, künn rettegett hire;
De amit nem tehettek ellenség és halál,
Gyérítni kezdi vérét önátka - a viszály.


A föld, mely édes anyja volt ezred éven át,
Nem bírja már emlőjén a nemzetség sokát,
Följajdul terhe ellen a kimerült anya,
S anyjára s egymás ellen föllázad ön faja.


S forr, zúg a párt dühétől sok tábor és telep,
A testvérháborúnak zászlója fönlebeg;
Tolúl, gyülekszik a nép, gyülése rettenet!
Hangos torokkal ordít fegyvert és kenyeret.


Ott mint a vészkavarta tenger hullámiból
A mennydörgés igéje, egy edzett hős kiszól;
Megismerik szaváról, s szavára csend leszen,
Megismerik, felállván, a hősi termeten.


Hős Álmos ő, hatalmas Ügek dicső fia
Mint a fehér galambtoll hótiszta ősz haja;
Fényes, bogár szemével mint nap körültekint,
Izmos, vitéz karáról erő hatalma int.


"Halljátok - szólt s hallgatták - vitézlő magyarok!
Mért rontsanak mi rajtunk dúlongó belzajok?
Van a földnek hazája még e hazán kivül,
Hol gyermekinknek áldás, nekünk jobb lét derül.


Túl bércen és lapályon a szép hon ott vagyon,
Halakkal és vadakkal s arannyal gazdagon;
Miénk, csak kell akarnunk, mert rég miénk vala,
Megvette azt vérével nagy ősünk Attila.


Miként sasok csattogva megszálljuk a hazát,
Belé vetjük virágul a szent egység magát;
Az évek nagy könyvébe vért s tetteket írunk,
És ami vért elontunk, érette lesz honunk."


Szólt, s mintha százezer láng buknék ki föld alúl,
Egyszerre százezer kard az ég felé vonúl,
S kétszáz ezer vitéz zúg harsogva: "Esküszünk!
A merre sorsod elhív, mindütt veled leszünk."


S azonnal hét nemzetség egymással egyesül,
Költözni más hazába az ős hazán kivül,
A földet megkeresni a messze nyugaton,
Mely a nagy „Istenostort” uralta egykoron.


S azonnal Álmos és még hat nemzetség feje
(Kund, Tuhutum, Előd, Und, Tas, Huba a neve)
A frígyet szentesítni megvágja hős karát, –
Aranyserleg fogadja a hét vér hét faját.


Egyűve folyt a hős vér s együtt ivák meg ők,
Nagy, szent kötést e naptól egymásnak esküvők.
Az eskü törvénnyé lőn; a törvény pontja öt:
"Még él csak Álmos vére úr a nemzet fölött."


"A harc díjából osztályt nyer minden törzsvezér."
"Törvényhozás a törzsök fők nélkül mit sem ér."
"De vére folyjon, aki a főhöz hűtelen."
"Mint számüzendő a fő, ha hitszegő leszen."


S völgyön, hegyen keresztül húzódik a sereg.
Imígy huzódik égen a terhes förgeteg;
Délceg, kemény vitézek, és őszek s gyermekek,
S hősek virági, szép nők, vándorlanak velek.


Előttük, mint felhőben az üstökös sugár,
Az ősz vezér bogláros lován rohanva jár;
Lépése egy-egy ország, nézése győzelem, –
Így jár a szittya nép közt a szittya fejdelem.


Országot ért és népet utjában számtalant;
Volt útja harc és munka, fáradság és kaland, -
Míg végre táborával Munkács és Ung felett
Kárpát egekbe nyúló ormára érkezett.


Ott néma, szent örömmel megáll az ősz vitéz,
Örömkönyűs szemekkel a szép országra néz,
Mely hallal és vadakkal s arannyal gazdagon
Mint egy virágkert elfut a termékeny sikon.


Majd, mint kinek lelkében nagy gondolat fakad,
Megrázkodik valója s a téren elmutat:
"Itt van hazátok – így szól – határinál vagyunk!
De a ki megszerzendi, csak Istenünk s karunk.


Istenbe s karotokba, ne másba bízzatok;
Csak úgy leend tiétek e hon s ti szabadok!
Erő s vitézség kell most; van az ti bennetek,
Én nyúgalomra szállok, – ti tenni menjetek!


S te, aki e munkára égtől hivatva vagy,
Fiam, légy munkabíró, légy hőslelkű, légy nagy;
A fejdelem kezében a nép viaszdarab, –
Jaj annak, aki abból csak bábokat farag!"


Szólott, s a honvadászó szilaj, vitéz hadak
A párducos Árpáddal előrezúgtanak:
Kürt harsan, szól az ének, a harcra felhivó,
A felriasztott ország egy óriás echó.


És Kárpát hegytetőjén fenn áll az ősz vezér,
Egekbe nyújtott karral áldást a népre kér;
Hosszú fehér fürtével szellők enyelgenek,
Lelkében egy leendő hon álmi rezegnek!1847.


szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf