Pethő László Árpád: Honfoglalások


                                                     -  XLI. fúga  -

 

Nézed hogyan haldoklik a test

hogy málik porrá az álom -

szakadozottá - a láb nyoma kihagy

lásd ott kezdődik a végzet és

végződik a mosolygás - kezdődik

a végeláthatatlan ég - hiszen

végződik a kezdet  -  végtelenség

ebből kiindulva láthatod a

megszakíthatatlan létezés élét

a leszegett múlt kirohanását

ide az agórára - a prériről a

védtelen vadonból a háromszögek

ötszögek - hasábok - gömbök

végetlen égi párhuzamosságában

mely végül abban a pontban

egyesül hol már nincs  létezés

csak kicsordulás - kicsorbulása

a védtelen világ szeretetének...

                         x

Láthatod a föld(raznyi) kondulást

a koldulást - a szépség véredényeit

az áramlást - az imát a  Holdig

a Nap árnyékában - szélben

széltében míg megszületik a fényes-

séges áttörés közted és a levegőben

fulladozó kényszerleszállás után

a hihetetlen harc - a harcolás és

békéje a béke háborujának születése

az örökös mozgás életének porondján

hisz tudhatod: amíg a levegőég

széltében rádfonódik - a lapuló

egyedüllét a hátrahanyatlott hiány

addig a melled magasában fel-

sejlik a kikényszerített öröm  -

mert talpig fehérben van a gyász

és fejed búbjáig ér a kikelet -

mely jelzi az újraindulás varázsát

utódaid nyomdokán - a fejed fölött

pedig látszik a szárnyatlan lepke

a suhogás: itt eddig nőhetsz fej-

lődhetsz (az égig) ha magasra

tartott kedéllyel felröppen a fent

és lent éledező áldás - égzengés.

                           x

Mikor már átszaladt rajtad -

feledve földet - fákat - füvet

felhorgad a dallam az orgona

(illatban) billentyűin táncolva

rézsútosan a tájban fülelve már

íme a megváltó zene füstje -

mert lángja csak később tör

előre és vissza a szürkületben fel-

törekvő párában feketén s fehérben

vibrál szemedben agyadban a fut-

tatott ének - számon tartott éden

hol megtalálod másik éned -

a sebesen lüktető távolodásban

foszlásban - harmat nélküli reg-

gelen ama mezőn hol már

nincsen csengése a szónak han-

goknak csak az ölelkezésnek a

rettenet határán a hátveregető

mindenségben - trombiták hangján

feltámadt ébrenlétnek - fiaim

nekünk később : a hulló csillagok

tüzében jön el a lebegés ideje

addig csak függőlegesen a korral

a kórban s fegyverben a léttel

zuhanva a semmisség ködén át

az ég azúrja mögötti szózattal...

                          x

Mert a látomások idején túl -

lehorgonyozol zöldedben éberen

hisz itt lent az arány az arany -

az arannyal kikövezett lélek

mely fel-felhajszol a kifizethe-

tetlen rémlátomások honába

a számok - az anyag telhetetlen

létébe űz - míg odakínt felhangzik

a himnusz: "te benned bíztunk..."

szerelmetes világa hogy végzete

lészen a fát bitorlónak - vagy

csak lézengő ritterek hada viszi

tovább a zászlót - a lobogtató

szelet és a benned szunnyadó

látleletet -: ki itt belépsz hagyj

fel minden zenével - lépegess

hátra felé hogy lásd itt minden

távolság közelség és egyben vég

is hol a lélek távolsága szív

szerint mérhető akár a pár-

huzamos világ létező éke a

koronázatlan végtelen  - benne

a feltámadt létezés vágya a

befejezetlen újrakezdés vihara.

                           x

A döbbenetes rájátszásban a

felhők fölötti térben megbicsaklik

a szél is - rákövesedik a Nap

himnusza az agyra - testvérem

lásd: ezt a fakabátnyi létezést

csak úgy lehet tovább vinni ha

a fáról leszedett gyümölccsel te

is visszatérsz az éden kapujába

s a felharsanó kórusban rést

támasztva tovább harsogod a

lét  végeláthatatlan küzdelmében

a koronkénti bukást majd emelkedést

s ebben a lüktetésben - kánonban

letelepszel talpalatnyi daloddal és

kiszámolod a rettegés énekét hogy

megtudd ki a kiválasztott ki viszi

tovább a Szózatot és a Himnuszt

ki töpörödik bele a cipelésbe és ki

emeli fel Isten országát  -  világát

az égen túli szférákba s a meg-

veszekedett mindennapokat ki

emeli - kinek marad a súlya míg  

 felrémlik a rézsutosan előjövő

alkonyatban a megsejtett mező

és erdő a madárlátta messzeség

a szólamokká emelkedő mindenség.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf