Bartalis János: Rét-kaszálás

A magyar rétek kaszálása most folyik. Olyan mintha
   virágtengert kaszálnának. Derékig járok a fűtengerben.
   Hányféle virág van?...
Piros fecske-szegfű. Fehérbokrétás margaréta. Arany-
   sárga boglárka. Rezgő fű...
Nem ismerem a virágneveket. És ez talán sohse fájt job-
   ban, mint most.
Nem tudom néven szólítani ezt a sok kicsi piros-kék-
   sárga-bíbor csillagcsodát, ami a fű között ragyog.
   Annyi kék finom hírharangot…
Mögöttem már haladnak a kaszások. Rendbe hull ez az
   élő-szép virágszőnyeg. futnom kellene előre és le-
   ülnöm még közöttük. Hallom a kaszafenést.
Valami átsuhan a virágok fölött.
Mi rezeg át sejtelmesen? Mi remeg? Mit éreznek halott-
   halványan? A halál szelét?...
Virágszívecskéik dobognak és ők valami öröktudat sej-
   telmébe jutnak pillanatra. Zűrzavaros, kábult álom-
   érzés köde felszakad és eszükbe villan a Rendeltetés.
   Talán fáj is nekik a sors. Mert a fájdalom a legtöbb,
   a legfontosabb, legnagyobb; az örök cél és céltalan-
   ság velejárója. És szent.
Látom – pillangók cikáznak át a rét fölött – sokfélék,
   sokszínűek. És végigcsókdossák maguk a virágokon
   cikk-cakkban. Mintha súgnának valamit nekik. Sze-
   relmet? Titkot? Boldogságot? Sietve mondják el az
   üzenetet, mit az emberek, száj fülhöz hajolva és azzal
   tovább rohannak.
Tovább rohannak, mert valóban – sietni kell. Futni előre.
   Be kell tölteni a Rendeltetést.
Az idő szárnyal. Föltűntek már mögöttük a kaszások.
   Rendbe hull életünk virágos napja is.
Ember! – nézz szívedbe gyorsan. Ha arra vagy elhivatva,
   hogy másokért küzdj, szenvedj – csak szaporán. Az
   útról le nem térhetsz.
Ha sorsod mást jelöl: csináljad. Kötözz sebeket,
   enyhíts fájdalmakat. Simogass, csókolj, szeress.
Vagy vigyed kereszted az emberek sokasága között.
   Nincs perc elveszíteni való.
Már hallom a kaszafenést. Mögöttünk közeledően hull-
   nak a rendek. És mi állunk földbegyökerezetten. 

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf