Kiss Menyhért: Mássalhangzók

B, gyászoló bánat magányos szívvel,
borongás kettesbe őszi estelen,
mikor a nagy béke felettünk ível
s a szeretet szívünkben megterem.

CS, patak csobogás csillagos éjjel,
poharak csengése álmos délután,
mikor minden izzik parázsló fényben
s jázminok illata száll felém buján.

D, zivatar nyáron, mennydörgés, villám,
vadászat az erdőn, fegyverdörrenés,
mikor hű vizslád jő s szolgálni kíván
s a dolog szívedben víg emléket vés.

F, hófúvás fagyos december reggel,
mikor a szán már régen befogva áll
és a kocsis dermedt lábbal, kezekkel
topog, a fagy csipi s morogva vár.

G, akácos tópart, hol libasereg
gágog és gondtalan játszódva perel
a gunár mérge, kit a pásztorgyerek
kis ostorával vígan hazaterel.

H, azurkék őszi reggel szüretkor,
mikor dalol a nép és telnek a kádak
és a pincékben lenn forr csöndben a bor
s az ősz illata dúsan szerte árad.

K, öreg dómok bús magányok titka,
elárvult kastélyok szótlan fájdalma,
hol a vendég és az öröm már ritka
s falait az odvas elmúlás marja.

L, liliomok szűz tavaszi vágya,
áldozás husvétkor bűnbánó szívvel;
hófehér zsebkendőd könnyektől ázva,
mikor az élettől a végzet hív el.

M, anyád emléke, elmult gyermekség,
latin szavak íze, algebra órák,
mikor a gond még távol van s ritka vendég
és sorsod szekerét jóakarók tolják.

N, klastromok csöndje, szent tömjén illat;
harangok zúgása, szenteknek álma,
mikor imára mély sóhajok hívnak
s lelked hívőn az egekbe szállna.

P, piros pipacsok rekkenő délben,
kedvesed ajka az első csók méze,
mikor kinyílik a dús földi éden,
a lét vak öröme és édes vétke.

S, vonatok füstje, pályaudvarok
zsivaja, utazás hangos öröme,
mikor a kerekek tánca hadarog
és várod a régi tájt, vajjon jön-e?

V, nagyváros télen, kanyargó utca,
hol fázva kékül a nyomorgó szegény,
nincs kenyere, fája és azt is tudja:
számára éltében úgy sincs már remény.

T, Temetők csöndje, elkorhadt fejfák,
régi éltek buja, besüppedt sírok,
hol pihen a vándor, ki innen elvágy
s alussza álmát, kit Isten hívott.

Z, a szél zúgása a kályhában télen,
mikor a fa pattog s zümmögve regél
a fagyott erdőről, mert épp nemrégen
hozták, mikor leszállt a havasi éj.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf