Levél az olvasóhoz - 2014. 3. hó


Az égbolt alatt mindenhol teljes káosz uralkodik;
a helyzet kiváló.
/ Mao Ce-tung kínai diktátor, pártfőtitkár/

         A forrongó, háborúkkal és erőszakkal telt világ újabb eszkalációja a Kárpát-hazát fenyegeti. Ukrajnában a – a gazdaság birtoklásáért – Világhatalom(1)  megbízásából a brüsszeli bürokraták és az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma háttérmunkájának eredményeként ismét forradalom tört ki, amely az itt élő orosz és ukrán nemzetek összecsapásává fokozódott, mert Oroszország érdekszférái miatt védekezni kényszerül. Továbbá itt is igazzá vált a győztes nagyhatalmak által erőszakkal összegrundolt műállamok sorsa, hogy a megszerzett, de nem organizált változások nem öröklődhetnek.
A változásokat követelő ukránok legtöbbje nem szűrte le az igazi okokat és a »narancsos forradalom« tanulságait, a mai gondolkozáson is a viszonylagosság érzéke uralkodik. Vélhetőleg nem tűnt fel számukra, hogy most az orosz-ukrán oligarchák által irányított bábelnököt, Janukovicsot egy újabb, ezúttal a Világhatalmat gátlások nélkül kiszolgáló marionett figurára váltják, miközben a nyugat által favorizált, ukránul már alig tudó Vlagyimir Klicskótól, és Julia Timosenkotól sem áll távol a vazallus szemlélet, a  nepotizmus és az oligarchákkal ápolt szoros kapcsolatok. » A nemzetek hanyatlásának okát az emberi tévedések gyászos sorozatában kell keresnünk: az élősdiségben, a türelmetlenségben, a kizárólagosságban;«(2)  Láthattuk a Szovjetunió, a kommunizmus széthullása után az utódállamokban nem törekedtek a rendi társadalom(3) felépítésére, nem indult be kiválasztással a normális társadalomépítés menete. Ugyanis a kiválasztás társadalmi mechanizmusa azok az intézmények, amelyeknek feladata az egyén kiválasztása és minden egyénnek arra a helyre való helyezése, amelyet legjobban be tud tölteni. Ezek az intézmények kétfélék. Az egyik fajtának az a célja, hogy feltartóztassa útjában az értékteleneket, a másik fajtáé pedig az, hogy felemelje a szellemmel megáldott egyéneket. Amikor ez a rendszer megrongálódik vagy létre sem jön, akkor a legtehetségesebb, a legtevékenyebb és a legértelmesebb egyéneket hátrányba helyezi. A jobban konspirálókat, a simulékonyakat, az összesógorosodottakat pártolja, akik legjobban tudják magukat cselszövésekkel előretolni, akik megvannak áldva azzal amit Carlyle (4) »farkas intelligenciának« nevezett, akkor ez egy nagyravágyó és magahitt oligarchiának az eredménye, amely a nepotizmuson, a kegyencségen és mindenek fölött a pénz iránti mohóságon alapul. Másrészt a nagy multinacionális korporációk urai szemet vettek Ukrajna hatalmas termőterületeire, amely sorsának a továbbiakban génmanipulált növényekkel beültetett genetikai sivatagot szánnak, és emberi potenciájára, akiket itt alkalmazott-fogyasztó rabszolgaként dolgoztathatnak.
 Tisztelt Olvasó! Ha tudni akarja, hogy jutottunk ide, kérem, figyelmesen olvassák el egyrészt XIII. Leo pápa enciklikáját a szabadkőművességről, másrészt Herczeg Ferenc elemzését Kárpátalja 1920. óta tartó kálváriájáról. A Budapesten Südfeld Simon Miksaként született újságíró, a később »németté« lett, Herzl Tivadar mellett a cionizmus másik atyjának tekinthető M. S. Nordau jegyezte le az 1900-as évek elején: » Politikai életünk alakja és alapja kézzelfogható ellentmondásban van egymással.« Sajnálatos módon ez a megállapítás mai magyar politikai valóságot is hűen jellemzi. Miközben a Fidesz vezéralakjai eddig egyfolytában az elszakított területek magyarságának támogatásáról papoltak, a mostani helyzetben, a Kárpátalján élő magyarok és ruszinok feltétlen, akár katonai támogatásáról, védelméről, az esetleges autonómiáról vagy a revízió kérdéséről Orbán Viktor és Áder János konkrétumokat nem nyilatkozik. A volt Jugoszlávia széthullásakor látottak miatt a Kárpátalján élők joggal félnek az általános erőszak fokozódásától és az ezzel járó banditizmusról, vagy, hogy hamisan értelmezett patriotizmusból az Ukrajna területén élő nemzeti kisebbségek fiataljait küldik Kijevből eleven pajzsként a sokkal jobban felkészült orosz hadsereg elébe. A Kárpátalján élő magyarság az Európai Uniótól sem várhat védelmet, hiszen már megtapasztaltuk, hogy Brüsszelnek fontosabbak a homo és transzszexuálisak / és ha Kohn banditán múlik, a pedofilok/ védelme, mint a nemzeti kisebbségeké. A brüsszeli bürokraták központosítást szorgalmazó, a nemzetek önrendelkezését lesöpörni akaró érvei amúgy is megkérdőjeleződhetők, Tallár Ferenc egyetemi tanár szerint »A nemzeti érzés Európában olyan hatalmas erő, ami nehezen, pusztán észérvekkel pedig egyáltalában nem pótolható.«olvastam az ezt a témát elemző Csapó Endre írásában. (6) Ebben a helyzetben még felmerül a Külügyminisztérium, és elsősorban a Világhatalom feltétlen hívének számító, a magyarságnak folyamatosan kárt okozó Martonyi János jelenlegi külügyminiszter, valamint Ukrajna megalakulásakor az Antall József- Jeszenszky Géza által elszórakozott kárpátaljai autonómia miatti kizárólagos felelőssége. (5) A Világhatalom és az őket kiszolgáló politikai elit nem törődik azzal, hogy a mai helyzet hasonló a II. világháború kitörése előtti helyzethez, amikor a Szudétaföldön a cseheken, Danzig és az itt élő németek kérdésében a lengyeleken keresztül a Nyugat addig provokálta saját vélt érdekei miatt Hitlert, míg az a fegyveres megoldáshoz folyamodott. Ma, egy ilyen nemzetek közötti összecsapás a Föld pusztulásához fog vezetni.
Gárdonyi Géza vélekedése szerint, »Minél fejlettebb lélek valaki, annál kevésbé keresi a maga boldogulását mások rovására. S ha a földi életben tapasztalható legmagasabb fokra jut valaki, akkor már a maga kárával is segíti embertársainak boldogulását; Népfajok is vannak épp így: nemesek és alábbvalók. Az alábbvaló népfajok más népfajoknak a megkárosításával igyekeznek a maguk javait megszerezni és gyarapítani; Isten nem szárazdajka. Azért adott az embernek észt, hogy vigyázzon magára. Különben ezt a sok minden földi –jajt-baj csak megerősíti azt a véleményt, hogy Istentől eltávozott lelkek vagyunk.« (7)


1. http://www.szozat.org/showpage2897.htm
2. Jacques Novicow: Les Gaspillages des Sociétés Modernes.
3. http://www.szozat.org/showpage2735.htm
4. Thomas Carlyle , *1795. december 4. – †1881. február 5. skót történetíró.
5. Lásd 1.
6. Magyar Élet 2014. február 6. Eltemeti-e a nemzeteket az Európai Unió?
7. Földre néző szem/levél fiaimhoz/Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf