Levél az olvasóhoz - 2016. 2. hó

Csak a lélek fuvalma teremtheti meg
az agyagból az Embert!
           (Saint –Exupéry: Harc a levegőért)

 

 

»Requiem egy hadseregért« jutott eszembe Nemeskürty István egyszerre hiányt pótló, de a kádári kor politikai eszmerendszerével is részben fertőzött könyve, amikor ismét felújult a vita, egy Kövér László kijelentés után, hogy katasztrófa volt eltörölni a sorkötelezettséget Magyarországon.

    Miközben a svájci André Blattmann altábornagy szerint Európa  polgárháború küszöbén áll, ezért azt tanácsolja az embereket, hogy fegyverkezzenek, a hazai baloldali és liberális képviselők, minden egyéb realitást is elvetve elemi dühhel vetették rá magukat a nyilatkozatra. Hogy több száz esztendőn át, Mohácstól Bocskay-ig, majd az 1848-as szabadságharcon keresztül Trianonig, a II. világégéstől 1990-ig önálló, önrendelkező, ütőképes honvédség hiányában nemzedékek nőttek fel félelemben, külső erőszakban, sírásban, panaszokban, most mind ez a múlt jótékony homályába vettetett. Mikor értik meg végre,  miért zokogott Mezey Mária [Karády Katalin] dala, »Hol vannak a katonák…, 1945. januárjában.« Mintha az egész nemzet szemét véres köd fedné, hogy visszaemlékezzen a dicsőséges szovjethadsereg mit művelt Magyarország »felszabadításakor.« Mikor fogják fel egyesek, hogy a haza csak akkor számíthat megbízható védelemre, ha nem a Tőke által korrumpált washingtoni és brüsszeli politikusok irányítják, mert ezeknek Isten nem ad, nem adhat győzelmet. Most a migránsok európai beözönlése okán végre látni kellene azokat a kulturális különbségeket [és az ebből fakadó veszélyeket], amelyek annál erősebben hatnak, minél öntudatlanabbak, ami fokozza és tudatossá teszi a vallási- ideológia ellentétet. A mohamedán vallás, az iszlám az [de a keleti ortodoxia is] amely a törökségre [románságra, szerbségre] a történelmi keresztény egyházak, a keresztény európai ideológia, anno a magyarság folyamatos támadását, a kiirtását kötelezővé tette. Az ortodox iszlám szent törvényei szerint, az igazhitű és hitetlen gyaur között az egyetlen érintkezési mód, a dzsihád, a szent háború napjainkban is. A sorkatonaság, ha nem kommunista- szocialista módon működik, fizikai és erkölcsi tartást, büszkeséget ad, az önvédelmi képességek birtokba jutása mellett.

    Hol vannak, a katonák, hová tetted az eszed Te magyar nép. Emlékezz, a Magyar Királyi Ludovika Akadémia honvédtiszt képző jelmondata volt »a Hazáért mindhalálig.« Így elegyen.

Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf