Levél az olvasóhoz - 2012. 8. hó

Fiam, most gyónok!;
Eltékozoltam örökségedet!
Eljátszottam egy boldog, szép hazát;/Agyagfalvi Hegyi István: Egy magyar apa gyónása/


 


Ezernél több éves államiságunk évfordulóján, Szent István napjának előestéjén a népegészségügyi statisztikák szerint a magyarság /elsősorban a felnőtt férfiak/ általános egészségi állapota tragikus, azonban az ezt kiváltó ok – nyilvánvaló politikai megfontolások miatt – nem nyilvános. A bajok gyökere egyértelműen pszichikai, spirituális magyarázatban keresendő, mert felhőtlen mosoly, őszinte bizakodás csak elvétve látható az emberek arcán. Ez az ok pedig nem más, mint az, hogy egyrészt a lakosság jelentős része, ilyen vagy olyan okok miatt, elhagyta Istent, valamint a lelke mélyén, gyakran általa sem sejtve, nem nyugodott bele a trianoni diktátumba, az ország szétdarabolásába. Istent megtalálnia mindenkinek saját magának kell.(1) Tudni kell azonban, hogy a társadalom olyan, mint egy élő szervezet; sejtekből épül, eleven, lüktető osztódó sejtekből: a családokból. A jelenlegi anyagi és közállapotok miatt a magyar családok a megsemmisülés határára sodródtak, a technika lélegzetelállító fejlődését saját javára fordító kapitalizmus erőszakkal lezárta a társadalmi előrehaladás útjait, ezzel párhuzamban így a sejtek nem léphetnek az egészséges fejlődés ösvényére. Társadalmi összefogás, szolidaritás nélkül nincs továbbhaladás, miközben ma a társadalom jelentős része szellemileg sajnos még kiskorú, nem tudja, nem akarja beláttatni képviselőivel, hogy a civilizáció jelenlegi állapotában már nem lehetnek anyagi okokra visszavezethető győztesek, így maguk sem lehetnek semlegesek. A magyarságot – miközben bástyának használta – több mint ezer éve akarja megsemmisíteni Európa, nyilvánvaló, az egyenlő jogokkal egyesült Európai Unió csak egy fikció, számunkra nem alternatíva. A magyar szülőknek ezért a felelőssége határtalan, mert meg kell értetni végre politikai vezetőivel, hogy végleg szakítaniuk kell az eddig követett modellel. Az összeomlás határára került globalista világban egyetlen túlélési lehetőség a magyarság számára a keresztény- szociális piacgazdaság, a Bajcsy Zsilinszky Endre, Féja Géza, Németh László, Szabó Dezső által felvázolt, immár korszerűsített »harmadik út.«(2) Meg kell értetni mindenkivel: »Aki a jó  magot veti, az az  Emberfia.  A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap.«(3) A Kárpát-haza magyarsága vagy  megérik a közeljövőben erre az életre…vagy: megérett a pusztulásra!1. Bazsó Dombi Attila: Kinek jó  keresztény, ha magyar?! http://www.szozat.org/showpage626.htm
2. Németh László meghatározása, lásd Szózat, Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok, 2010. október, Németh László: A magyar élet antinómiái,
http://www.szozat.org/showpage1336.htm, Németh László: Nemzeti radikalizmus, http://www.szozat.org/showpage1319.htm,  Németh László: 3. Magyarok kibékülni, http://www.szozat.org/showpage1266.htm.
 3. Mt 13,36-43


Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf