Levél az olvasóhoz - 2012. 8. hó

Fiam, most gyónok!;
Eltékozoltam örökségedet!
Eljátszottam egy boldog, szép hazát;/Agyagfalvi Hegyi István: Egy magyar apa gyónása/


 


Ezernél több éves államiságunk évfordulóján, Szent István napjának előestéjén a népegészségügyi statisztikák szerint a magyarság /elsősorban a felnőtt férfiak/ általános egészségi állapota tragikus, azonban az ezt kiváltó ok – nyilvánvaló politikai megfontolások miatt – nem nyilvános. A bajok gyökere egyértelműen pszichikai, spirituális magyarázatban keresendő, mert felhőtlen mosoly, őszinte bizakodás csak elvétve látható az emberek arcán. Ez az ok pedig nem más, mint az, hogy egyrészt a lakosság jelentős része, ilyen vagy olyan okok miatt, elhagyta Istent, valamint a lelke mélyén, gyakran általa sem sejtve, nem nyugodott bele a trianoni diktátumba, az ország szétdarabolásába. Istent megtalálnia mindenkinek saját magának kell.(1) Tudni kell azonban, hogy a társadalom olyan, mint egy élő szervezet; sejtekből épül, eleven, lüktető osztódó sejtekből: a családokból. A jelenlegi anyagi és közállapotok miatt a magyar családok a megsemmisülés határára sodródtak, a technika lélegzetelállító fejlődését saját javára fordító kapitalizmus erőszakkal lezárta a társadalmi előrehaladás útjait, ezzel párhuzamban így a sejtek nem léphetnek az egészséges fejlődés ösvényére. Társadalmi összefogás, szolidaritás nélkül nincs továbbhaladás, miközben ma a társadalom jelentős része szellemileg sajnos még kiskorú, nem tudja, nem akarja beláttatni képviselőivel, hogy a civilizáció jelenlegi állapotában már nem lehetnek anyagi okokra visszavezethető győztesek, így maguk sem lehetnek semlegesek. A magyarságot – miközben bástyának használta – több mint ezer éve akarja megsemmisíteni Európa, nyilvánvaló, az egyenlő jogokkal egyesült Európai Unió csak egy fikció, számunkra nem alternatíva. A magyar szülőknek ezért a felelőssége határtalan, mert meg kell értetni végre politikai vezetőivel, hogy végleg szakítaniuk kell az eddig követett modellel. Az összeomlás határára került globalista világban egyetlen túlélési lehetőség a magyarság számára a keresztény- szociális piacgazdaság, a Bajcsy Zsilinszky Endre, Féja Géza, Németh László, Szabó Dezső által felvázolt, immár korszerűsített »harmadik út.«(2) Meg kell értetni mindenkivel: »Aki a jó  magot veti, az az  Emberfia.  A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap.«(3) A Kárpát-haza magyarsága vagy  megérik a közeljövőben erre az életre…vagy: megérett a pusztulásra!1. Bazsó Dombi Attila: Kinek jó  keresztény, ha magyar?! http://www.szozat.org/showpage626.htm
2. Németh László meghatározása, lásd Szózat, Antiszemiták vagy nemzeti radikálisok, 2010. október, Németh László: A magyar élet antinómiái,
http://www.szozat.org/showpage1336.htm, Németh László: Nemzeti radikalizmus, http://www.szozat.org/showpage1319.htm,  Németh László: 3. Magyarok kibékülni, http://www.szozat.org/showpage1266.htm.
 3. Mt 13,36-43


Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf