Levél az olvasóhoz - 2011. 9. hó

Balgataság köznép! Téged meggyalázni
Te tudsz országodért mind élni, mind halni....
/Orczy Lőrinc:A szegény parasztnéphez/ 

A jelenlegi kormánykoalícióban több államtitkárt is jegyző kereszténydemokata párt
- történelme során nem először-   a teljes önmegsemmisítés útjára lépett, amikor több, erkölcsileg vállalhatatlan törvénytervezetre, javaslatra, kormányrendeletre igennel szavazott. A  párt vezetősége nem tanult az egyik alapító Barankovics István végzetes tévedéseiből, amit a Rákosi diktatúra alatt követett el, de nem vonta le a konzekvenciákat a rendszerváltást követő évek keserű tanulságaiból sem. A Szózat havilap soros szerkesztői üzenetében értelemszerűen nem kívánunk gazdasági elemzésekbe bonyolódni, hanem inkább az erkölcsi kérdéseket kívánjuk boncolgatni, az előbbiek részletes taglalását testvérlapunkra, a Magyar Polgár Infora hagyjuk.
A kereszténydemokrata eszmeiség liberálisabb a konzervatív keresztény pártokénál, ugyanekkor szintén egyik sarkalatos eszmei pillére a hazugságmentes politizálás és az a szociális érzékenység, amelyet XIII. Leo pápa fogalmazott meg Rerum Novarum című enciklikájában. Ennek a tanításnak a legfőbb magyarországi szószólói a XIX. század végén, a XX. század elején két lánglelkű főpap, Prohászka Ottokár és Mindszenti József voltak, akik minden lehetséges alkalommal kiálltak a kiszolgáltatottság és a szegénység megszüntetése, a társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség érdekében. Sajnálatos módon - mint Szabó Dezső is többször írta - az akkor kormányzó „keresztény kurzus" füle botját sem mozdította ezen figyelmezetésekre. Részben ennek is köszönhető a munkásosztály és a parasztság körében a kommunista ideológia átmeneti népszerűsége. Napjainkra egyre inkább úgy látszik, hogy a jelenlegi jobboldali kormányfő/akárcsak elődje Antall József/ több sarkalatos választási ígéretét nem tudja, de nem is akarja betartani. Egy keresztény párt ugyanakkor nem asszisztálhat ehhez a politikai sakkjátszmához. A kereszténydemokrata vezetők pozíciójuk megtartása érdekében nem léptek fel határozottan több sarkalatos szociális indíttatású kérdés - a devizahitelesek problémájának érdemi állami kezelése, a külföldi multinacionális korporációk anyagi támogatása, az elfogadhatatlan egyházi törvény, valamint a legújabb tervezet, a munkavállalói bérpótlékok drasztikus csorbítása - ellen sem, amivel a hiteltelenség, a választói bizalomvesztés csak az erkölcsi önfelszámolás útjára vezet. Egy kereszténydemokrata párt vezetősége erkölcsi és szociális kérdésekben nem köthet háttéralkukat a legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak, a munkából-fizetésből élők kárára, nem szolgálhatja a mammon hatalmát Isten tanításaival ellentétben. Egyre világosabban látszik, hogy csak egy új, keresztény- szociális - nemzeti radikális eszméket valló kormány vezetheti ki végre ebből a kétségbeejtő helyzetből hazánkat.


Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf