Levél az olvasóhoz - 2011. 4. hó

Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent!

/Szabó Lőrinc: Olvasás/

Mai virtuális világunkban sokak szerint a nyomtatott művek kora lejárt. Holott ez nem igaz. Nem telhet úgy el nap, hogy ne vennék kezembe valamilyen könyvet.  A számítógép sokat segíthet, de sohasem fogja számomra pótolni a könyvek kézben fogható valóságát, a bennük rejlő tudást, amelyek nélkül a ma embere sohasem jutott volna el a tudományok terén oda, ahova.
 Az első írás az egykori Mezopotámia területén alakult ki, ahonnan egyes történészek szerint mi magyarok is származunk. Az itt élő sumérek, médek, babiloniak, akkádok és asszírok ékírást használtak. A magyarok előbb a szkíta-hun, székely-magyar rovással írtak (1) majd a katolikus vallás felvétele után nagyobbrészt a napjainkban is használt latin betűt vetették papírra. Öt éves koromban tanultam meg nagyszüleim jóvoltából olvasni. »Megtanultam úszni a könyvekben, sorok hullámaiban, mélységeikben gyönyörű világ tárul föl….gyertek, merüljünk le!« vall Szentjánosi Csaba költő e havi számunkban az olvasásról.. Én sem mondhatok mást. Egy új kötet kézbevétele nálam ünnep, amely segítségével rácsodálkozhat az ember a nagyvilágra, az irodalom, a versek, a történelem valamint az útleírások gazdagságára, sokszínűségére. Szeretem lapozni a frissen kötött oldalakat, szeretem a friss papír illatát, a benne levő grafikákat, fényképeket. A sors furcsa fintorának köszönhetően nevem napját, április 23-át az UNESCO a Könyv Napjává, az Anyanyelvápolók Szövetsége közgyűlése pedig – Gráf Rezső javaslatát elfogadva – a magyar nyelv napjának kiáltotta ki. Én ezt jelzésértékűnek veszem, hogy milyen értékrendre kötelez engem a Szózat folyóirat összeállításakor. Ez egyben a szerkesztő magányossága is, amikor el kell döntenie, hogy különböző szellemi csoportokat képviselők dolgozata bekerüljön-e havilapunkba. Így vagyok most a Bolyongásokban olvasható – Meister Éva által jegyzett – abortuszról szóló megállapításokkal, amely sok mindenben ellentétes álláspontommal, ugyanakkor olyan elgondolkoztató, vitára késztető írás, amelyből kötelező levonni a tanulságokat. »Egy folyóirat azért folyik, mert változik«, havilapunk kétségtelen eklekticizmusa is ebből táplálkozik. Azonban a helyes irányból – a magyar kultúra népszerűsítéséből – nem engedi félrefolyni a folyómeder, Vörösmarty Szózatának üzenete. Ezt legszebben talán Terényi Ede fogalmazza meg »Kodály 125. - Zrínyi szózata - Kodály szózata« című írásában: »Különös magyar szó – ha csak önmagában olvassuk! – a SZÓZAT. Szavak sokasága, gyűjteménye, szerkezete lenne a jelentése. Egy kicsit mesterséges szóképzés szülötte is, amolyan fokozat, okozat, stb. Mégis mekkora többletet kapott Vörösmarty óta ez a szó, univerzális jelentés hordozójává vált: KIÁLTVÁNY egy néphez, a világhoz, az univerzumhoz. A fenségesség hordozója lett ez a szó, a felmagasztosulás lehetőségének a hírnöke.«  
 Még mindig kétséges, hogy bekerül a magyar kultúra fokozott védelme a megváltoztatott alkotmány alaptörvényei közé. A magyar társadalom napjainkban tapasztalható értékválságát elsősorban a szellemi és lelki táplálék hiánya okozza. Az éhező ember eleped egy darab kenyér, a szomjazó egy pohár tiszta víz híján. Nagyböjt harmadik vasárnapján halhattuk Jézus Krisztus szavait az evangéliumban: »aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem  szomjazik meg soha többé.«  Éljünk a lehetőséggel, hisz a keresztény ember életének fontos állomása minden évben a nagyhét, ahol a keresztúti ájtatosság stációi alatt végigkísérhetjük Jézus menetelését a Fájdalmak Útján, merítsünk a Krisztus által kínált ÉLET vizéből. Miközben a tradicionális húsvéti vacsorához ül le a család, gondoljunk az éhezőkre és a szomjúhozókra szerte a Kárpát-hazában, segítsük őket lehetőségeink szerint. Tegyünk együtt a boldog magyar feltámadásért, amely még mindig várat magára!1. Lásd Szózat 2011. március- Értékeink: Magyar nyelvemlékeink és a magyar helyesírás fontossága a rovásbetűktől napjainkig. I.
2. Jn 4, 14Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf