Levél az olvasóhoz - 2011. 3. hó

Óh Istenünk, könyörülj mirajtunk,
Sok bűnökkel jaj, mert rakva vagyunk.
Fordítsd hozzád Atyánk szent orcádat,
Ne tekintsd sok gonoszságunkat.


/magyar népének/Az ország elveszett, de az ország újra élni akar… Annak a nyavalyának, melyben az ország manapság tengődik, végső fokon a kereszténységnek a társadalmat irányító tényezők sorából való lesiklás az oka, olvastam minap Bangha Béla kilencven éve írt művének borítóján. Hogy miért történt ez meg, azt megdönthetetlenül vezeti le a jezsuita sajtóapostol a történelemből. Amikor pedig a könyvben elmondottakból tanulságokat és okulásokat von le, arra a megállapodásra jut, hogy hármat kell akarnunk: kultúrát, erkölcsöt és szociális egyensúlyt. De ezt aztán igazán akarni kell s dolgozni kell érte, és ez az akarat adja az egykori » Magyar Kultúra « folyóirat alapító főszerkesztőjének kezébe az okok-okát boncoló tollat.(1) Napjainkba átültetve is mértéket adó megállapítások. A könyv ajánlója ébresztette fel bennem ismét a lelkiismeret szavát, mennyit-mekkorát hibáztunk mi 1990-óta, akik akkor többet tehettünk volna a változásokért. Nem tanultunk a trianoni diktátumból, nem tanultunk a 133 napig tartó bolsevista rémuralommal, az ezt követő második világégéssel fűszerezett, majd a világháborút követő szocializmussal négy évtizeden át terhelt múltból, amikor tehetetlenséget színlelve hagytuk, hogy a Világhatalom /demokratikus ellenzéknek álcázott/ szállásmesterei kiénekeljék szájunkból unokáink sajtját. Tagadhatatlan tény, hogy a rendszerváltás korának értelmisége jószerivel megbukott empátiából és hazaszeretetből, nem figyeltünk önvédelmi ösztöneinkre és az Isteni sugalltra sem, amikor Pató Pálként ilyen-olyan kompromisszumokkal, tudatos félrehallásokkal és valljuk be, lusta natívsággal nem törődtünk azzal, hogy a régi elvtársak-új urak ismét kisajátítsák az országot.
Csak a legérzéktelenebb emberekben nincs meg az igény a megbánás és a megbocsátás Isteni kegyelmére. »A bánat a természetes észnek következménye. Elmozdítani, amennyiben rajtunk áll, az Isten haragjának okát, visszavonni a sérelmet, amennyire lehet, ezt követeli a dolog természete; mivel pedig azt, ami történt, meg nem történtté sehogy sem tehetjük; mivel az a röpke akarás, mellyel Isten ellen lázadtunk, most már nem létezik, s következőleg gyakorlatilag megközelíthetetlen, a morális visszavonást kell eszközölnünk, kell a tettet elítélnünk, megutálnunk, ellenkező cselekvés által jóvátennünk, más szóval: bánat kell.
Bánat nélkül nincs bűnbocsánat. Vajon az Isten megbocsáthat-e bánat nélkül, ezt az emberiség sohasem kereste… « (2)
Kérjük tehát az Atya bocsánatát, bízzunk patrónának a Napbaöltözött Asszony segítségében, aki a nagy bajban mindig mellettünk áll. Mondjuk el ezt fiainknak, unokáinknak, hogy tanuljanak apáik bűnéből, legyenek éberek, hogy ne fogyjon ki a lámpásból az olaj(3), legyenek ők Jézus tanítványai. Nincs még veszve Magyarország. Márciusban a Kárpát-hazában 1848-as forradalmunk óta mindig új szelek fújnak. Az elbukott 1956-os szabadságharcunk után az itthon maradtak kapukra, házfalakra írták fel krétával a bűvös három betűt: MUK. Márciusban újra kezdjük!  Mert márciusban a Petőfi szobránál magyar feltámadás zúg a tavaszi szélben...


1.Páter Bangha Béla SJ: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Budapest 1920. Lásd még: Szász Péter Domonkos: Omnia ad maiorem gloriam Dei, Szózat 2010.november.
2. Prohászka Ottokár: A bánat teológiája, Szent István Társulat, Budapest, 1924.
3. Máté 25, 1- 13Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf