Levél az olvasóhoz - 2010. 8. hó

„A szűk kapun menjetek be!
Szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre vezet-
kevesen vannak, akik megtalálják”.
              (Máté 7, 13-14)


 
Hűséges olvasóinknak biztosan feltűnt, hogy címlapunkra örökös főszerkesztőként Bajcsy-Zsilinszky Endre neve került az újraalapító Rakovszky József író és költő neve helyére. Ennek kettős oka van. Egyrészt: szerkesztőségünk csak most szembesült azzal a ténnyel, hogy a Szózat folyóiratot eredetileg 1919-ben alapította Ulain Ferenc ügyvéd, szélsőjobboldali politikus, aki egyben a lap első főszerkesztője is volt. Őt követte a főszerkesztői székben Bajcsy-Zsilinszky Endre; miután Bajcsy-Zsilinszky Gömbös Gyulának, a lap szellemi vezérének eszmeiségétől eltávolodott, a Szózat felelős szerkesztője Farkas Zoltán,  főmunkatársa Kádár Lehel lett. A szellemi vezér azonban továbbra is Gömbös maradt. A lapot, amely 1926. márciusában szűnt meg, Rakovszky József* 1990-ben újraindította, bár kétséges, hogy tudott volna az eredeti újságról. Másrészt azonban van egy sokkal nyomósabb okunk is a változtatásra: Rakovszky József özvegyének felvetettük, hogy szándékaink szerint alapítvány formájában kezelnénk az író-költő szellemi hagyatékát, amelynek része lenne a Szózat folyóirat is. Az alapítvány célja az lett volna, hogy Rakovszky József életművét megmentsük a jövő számára, illetve népszerűsítsük irodalmi munkásságát. Ezt azonban az özvegy ismeretlen okból nem akarta. Amikor egy közeli barátjával beszéltem erről telefonon, akkor megkaptam a magamét: mi, mármint a lap szerkesztői, csak használjuk a Rakovszky nevet. Ezért szerkesztőtársaimmal közös egyetértésben mostantól annak a Bajcsy-Zsilinszky Endrének a nevével fémjelezzük havilapunkat, akinek életútját kizárólag a magyar nemzeti értékek védelme vezérelt – bár tudni kell, hogy ezt a rögökkel és kacskaringókkal teli ösvényt a liberálisok, a kommunisták, de még jobboldali politikusok is próbálták utólag szájuk íze szerint átírni..
A Szózat folyóirat szerkesztési alapelvei változatlanok maradnak. Továbbra is bemutatjuk a kommunizmusban agyonhallgatott, félremagyarázott, ismert és ismeretlen írókat és költőket a Kárpát-hazából és az emigrációból, akárcsak az elmúlt húsz évben ilyen vagy olyan okokból mellőzötteket. Havilapunk a jobboldali, keresztény-keresztyén magyarság irodalmi és társadalomkritikai műveinek népszerűsítője, közlésüket csak a művek eszmei, irodalmi értéke határozza meg. Az erkölcsi mérce MEGFELELŐ SZINTJÉRŐL ELSŐSORBAN LELKÉSZ MUNKATÁRSAINK GONDOSKODNAK. Társadalomkritikai rovatunk, a Bolyongások, valamint a főszerkesztői üzenet mentes a napi politikától, de nem tartózkodunk a helytelen jelenségek, gyakorlatok, rossz beidegződések bírálatától. Ezért nem tűrjük a képmutatást, a tekintélyelvűséget és az álliberális indíttatású törvényi korlátokat, egyedül csak lelkiismeretünknek és Istennek tartozunk elszámolással, ugyanakkor vállaljuk a véleménykülönbségekből adódó vitákat.
Szerkesztőségünk tagjainak véleménye sem mindig egységes, ezért közösen vállalt ars poétikánk szerint együtt valljuk Reményik Sándorral: „A gondolat szabad.” Így természetesen nyíltan hangot adunk az EU mindenhatósága iránti fenntartásainknak, a történelmi egyházakat kívülről vagy belülről rombolók nyilvános bírálatának, illetve annak, hogy hazánk felemelkedése nem képzelhető el egy közmegegyezésen alapuló trianoni revíziót és egy új, keresztény-keresztyén alapokon nyugvó nemzeti-szociális piacgazdaságot felépítő politikai rendszer nélkül. Lapunk célja az, hogy továbbítsuk olvasóinknak azt az érzést, amelyet Sajó Sándor így fogalmazott meg: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.”


 


Lásd: Magyar Irodalmi Lexikon 1927, az itt felsorolt szereplők életrajza a portré rovatban olvasható.
*A sors különös iróniája, hogy amikor 1920. március 1-én Ostenburg Gyula fegyveres különítményesek élén megszállta az Országház teret, Rakovszky István akkori házelnök /a későbbi újraalapító Rakovszky József író távoli rokona/ tiltakozott a nemzetgyűlés megsértése miatt, Ulain Ferenc azonban a tisztek védelmére kelt a Szózat folyóirat hasábjain.


Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf