Levél az olvasóhoz - 2020. 8. hó

„Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét, és kövessen!”

                                                    /Mt. 16, 24,25/

 

Azt gondoltuk-reméltük, hogy a csillapodó járványügyi helyzet és a júliusi kánikula miatt lassan-lassan kifullad a a Black Lives Matter mozgalom, az antifa és a liberális gyűlölethullám. Azonban ennek sajnos ellenkezőjét tapasztalhatjuk szerte a világon, 2020 júliusa a „gyűlölet nyara”, ahogy találóan nevezte az elmúlt időszakot a Katolikus Liga amerikai elnöke, Bill Donohue. Az Egyesült Államokban néhány nap alatt öt keresztény templom és Szűzanya-szobor lett vandalizmus áldozata. Egy bostoni templom előtt álló Mária-szobrot összefirkáltak ismeretlen tettesek és a „bálvány” szót festették rá, más vallási jelképeket is és temetőket gyaláztak meg a tüntetők. Európa sem maradt ki a Szűz Mária szobrokat rongálók sorából. Még júniusban, a franciaországi Sumène-ben, a Hérault híd előtt, a városon áthaladó, névadó folyó mentén a járókelők felfedezték, hogy a bájos szobrocskát megrongálták, annak fejét egy nagydarab kővel szétzúzták, darabjait pedig a talapzat köré szórták.

   Az itthoni eseményekből az is kiderült, hogy a baloldali-liberális sajtó fősodra szinte kéjeleg ezek a szégyenletes cselekmények hallatán, ráadásul lelkesen fogadja be és tesz közzé keresztényellenes tartalmakat, gondoljunk csak a Népszava áprilisban közzétett karikatúrájára, amelyen Jézus Krisztust gúnyolták ki. Emellett a jelenség politikai szinten is jelen van, a baloldali képviselők és pártok egymással versengve próbálnak újabb és újabb botrányt fakasztani. Ők már a 2022. évi választásokra készülnek, nekik semmi sem drága.

   Be kellene látnunk nekünk hívő vagy az európai keresztény értékeket előnyben részesítő embereknek, ez így nem mehet tovább! A keresztényi szeretet nem azt jelenti, hogy valaki retardált, vagyis hülye. Nem azt jelenti, hogy gyáván tűrnünk és hallgatnunk kell ennek az egyébként csak tömegben bátor csőcseléknek minden cselekedetét. Háború van, Kinizsi Pál Kenyérmezőnél vagy Szent Kapisztrán János sem békecsókkal harcolt Nándorfehérvárnál, a verbális támadások visszaverésével megelőzhető egy ennél nagyobb baj is, hazánk végleges liberális megszállása. Kérdezhetnénk azt is, hogy a történelmi egyházak vezetői miért nem verik vissza egységesen ezeket a barbár cselekményeket, miért nem hívják harcba, buzdítják ellenállásra híveiket.  Ha visszaemlékeznek, az amerikai zavargásokról írt véleményemben szerepelt: »„[...]Az elmúlt hónapokban tanúi lehettünk két ellentétes oldal kialakulásának, amelyet bibliai szóhasználattal a fény gyermekei-, és a sötétség gyermekeiként írnék le. A világosság gyermekei az emberiség legszembetűnőbb részét képezik, míg a sötétség gyermekei abszolút kisebbséget képviselnek. És mégis az előbbiek egyfajta hátrányos megkülönböztetés tárgyát képezik, amely erkölcsi alárendelt helyzetbe hozza őket ellenfeleikkel szemben, akik gyakran stratégiai pozíciókat töltenek be a kormányokban, a politikában, a gazdaságban és a médiában. »A látszólag megmagyarázhatatlan módon a jót túszul ejtették a gonoszok és azok, akik akár önérdekből, akár félelmükből segítik őket...[...]” írta Donald Trump elnöknek írt levelében a konzervatív pápai nuncius, az amerikai Vigáno érsek a napokban; Nyugtalanító, hogy vannak olyan püspökök – mint például azok, akiket nemrégiben megneveztem –, akik szavaikkal bizonyítják, hogy az ellenkező oldalhoz tartoznak.  Ők cselekvő részesei a »mély állam«-nak, a globalizmusnak, az irányított gondolkodás összehangolásának, az Új Világrendnek, amelyre egyre gyakrabban hivatkoznak mintegy az »egy egyetemes testvériség« nevében.«  Nos, hazánkban is megtalálhatók ezek a püspökök, akikről Vigánó beszél. Ha nem is állnak ki nyilvánosan a sötétség gyermekei oldalán, ha nem is kampányolnak az Antikrisztus eljövetele mellett, cselekedeteik több mint árulkodóak. Kiváló példa arról, hogy bár az emeritus szentatya, XVI. Benedek pápa enciklikába foglalta a régi latin nyelvű, ún. Tridenti rítusú szentmise érvényességét, a magyarországi püspökök legtöbbje ilyen-olyan ürüggyel, de ellehetetleníti ennek celebrálását. Az aacheni, ún. bolondmise után írta blogján Fr. Barsi Balázs OFM szerzetes: „ Az ilyenfajta misézés a pap és a püspök felfüggesztését kell, hogy magával vonja. Az egyházszakadás elkerülhetetlen. Miért? Mert ezzel már végbement.” Közismert a katolikus hívek között, hogy Barsi atya jó viszont ápolt Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel. Az új érsek, dr. Udvardy György beiktatása után pár nappal, azonnali hatállyal, több mint 60 papot helyezett át új plébániára az egyházmegyébe és további áthelyezéseket is ígért. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy elhatárolódik a volt érsektől, nem helyesli, tagadja a konzervativizmusáról és magyar hagyományok szeretetéről közismert Márfi Gyula eddigi irányvonalát. Erőszakosan visszaállítja a szembe misézést, segítségével újra előtérbe kerül a katolikus vallást belülről bomlasztó, primitív énekekkel operáló karizmatikus mozgalom.

   Hogy miért baj ez? Mert a legnagyobb magyarországi keresztény köntösbe bújtatott szekta vezetője, Németh Sándor is egy kiszakadó karizmatikus csoporttal árulta el az Anyaszentegyházunkat, próbálja előkészíteni az Antikrisztus eljövetelét. Az egyházszakadás elkerülhetetlen?!

Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf