Vörösmarty Mihály: Szózat /román nyelven/

Apelu


Fii credinciosu Magiare! catra patri'a ta,
Unde esci nascutu,
Leganatu, crescutu,
Si carea va fi odata si mormentulu teu.

Nicairiu in tota lumea
Nu-e locu pentru tine,
Asta se scii bine
Decatu numai in tiér'a ta.

Se nu uiti, se'tí aducí a minte,
Ca aici a cursu cu lauru sange,
Si cu lacrima,ferbinte se plange
Pentru parentii tei carii au peritu.

Árpád impreuna cu vitesii sei
Aici cu curagiu s'a luptatu,
Si din sclavii ne-a scapatu,
Bratiulu alu vestitului Hunyadi.

O! pentru tine libertate
Steagulu nostru aici a falfaitu,
Jubitii nostrii aici au peritu,
In lupta lunga si crudela.

Si daca Sortea ne a gonitu,
Ne-a numai plecatu,
Dar' nu de totu farimatu
Nati'a a remasu si nu s'a stinsu.

Suferintiele de mai multe sute de ani
Striga d'in gura maré,
Pentru liberare
Or prin morte séu libera viétia.

O! atata sange scumpu catu s'a versatu,
Nu póte ca' se fi fostu de surde,
Nici necasuri nespuse si trude
Alu animeloru sincere si fidele.

Nici se póte cá atat spirtu,
Virtute, Curagiu solenelu,
Impreuna cu sinceru zelu,
Se vescediasca pentru totd'una.

Negresitu si fara indoiala, ca va venni odata
O vreme fericita
Si dilele dorite :
Pentru care se roga cu rivna milione de suflete.

Altmintrelé se va intempla unu amaru grosnicu
O primeside mare,
Si ca populu care
Cade, va gasi subt pamentulu rece odihn'a sa.

Si tóta lumea cu lacrime in ochii sei
Se va uita cu intristare
A supra mormentiloru, in carii
Vitesii si Eroii vestiti sünt ingropati.

Magiare! fii catre patri'ata credinciosu,
In carea tu traiesci,
In carea te hranesci,
Si dupa morte gli'a sa te va'nveli.

Asupra totu pamentului
N'ai tu unu altu locu!
Aici se cerci norocu
Aici se traiesci si se mori!

Fordította Dr. Fr.

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf