vitéz Somogyvári Gyula: Jókai

Sokszor úgy érzem: nagy hegyen ül fönt,
óriás ködválla felhőkig ér
s vén regös-módra, zümmögő hangon,
örökidőkig egyre mesél.
Kicsi sárkunyhók s márványos termek
mélyéig elhat a halk meseszó
s csüngenek rajta szent áhítattal
búsak és vígak, az agg s a bohó.

Vigasztal, dorgál – ríkat s nevettet,
porból az égig viszi a lelket,
porból az égig viszi a lelket,
egyszer suhogó, gyorsröptű táltos,
– csillagmezőkön Istenig szálldos, –
majd meg pislogó kis bányamécses,
bányák odvában
lobog magában
s reszketve szólal az örök sötéthez.

Jött csodamódra s nem járt előtte
harsonát fújó heroldsereg,
jött mosolyogva, ajkán mesével
s roppant országok királya lett.
Hatalma messze északi földtől
tengerentúli világig terjed
s úgy járt közöttünk, szelíden, halkan,
mint egy ősz hajú, nagy, tiszta gyermek.
Milliók gyásza kísérte sírba,
de mikor ráhullt az ős anyarög:
ámulva látta könnyező népe,
hogy lelke mesél az élők fölött!
Meg sem is halhat, örökké itt él
és zümmög és zenél a halk meseszó,
egész világok figyelnek rája
s permetez, hullik a simogató,
áldott meséknek, harmathullása
folyton, szüntelen
s ezernyi lelken
csodát tesz égi vigasztalása…

Fönt ül valahol, valami hegyen,
ősi regösként, gomolygó ködbe
s virrasztja mesével veszendő népét,
konok, nagy hittel állva fölötte.
Titkos varázsló, bűbájos mágus
szava, meséje, mind hatalom!
Hiába állja útját ezernyi,
rablott kincseket strázsáló szurony.
Áttör acélon, átkel a vízen,
nem gát előtte az új gúny-határ;
száll a mesének zümmögő hangja
s rabmagyarokhoz utat talál.
Egyiknek így szól: Testvér, kitartás!
Másiknak így szól: Ne csüggedj, pajtás!
Kassán azt súgja: Rákóczi eljő,
Erdélyben meg, hogy oszlik a felhő
s hadak ős útján Csaba már vágtat!
– Mindenütt serkent, buzdít, vigasztal
s éleszti lángját a sóvárgó vágynak,
törzséhez húzó, emésztő vágynak…
Ősz hajú táltos. Vén regemondó.
Fönt ül egy csúcson és egyre mesél
s zümmögő hangját viszi a felhő,
viszi a napfény és hordja a szél…

1924

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf