Gárdonyi Géza: Ha meghalok, Kamuti Balázs

Gárdonyi Géza:

Ha meghalok

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, – az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: „Íme, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: „Hát Isten veled!”
ne le a sírba integessetek nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!


Gárdonyi Géza:

Kamuti Balázs

Hodolinban szorult Nigró generális,
    s a nyavalás német répával élt máris.
Mi lesz még a télen?
Tábort vert a magyar Hodolin tövében.

Tátong a sok ágyú, de csak egy se lobban;
    puskalövés sincsen a magyar táborban.
Nem lőnek. De hát mért? – Láttál-e valahol
    ágyúzni ott, ahol nincs egy szem puskapor?

Elfogyott; nem jött új. Hát csak mulatoznak.
A négy cigánybandán meg-megosztozkodnak.
Reggel meg ásítva nézik a nagy várat.
Ürgeöntéssé vált a komoly hadjárat.

Bethlen Gábor egyszer tarka ingben kelt fel,
    és szólt a tanácsban komoly-színű kedvvel:
– «Urak, én valami jeleset álmodtam:
    Zrínyi Miklós járt itt ebben a táborban.»

S mintha összeszedné a szép álomképet,
    a nagy fejedelem maga elé nézett;
Széles homlokára tenyerét simítá,
    bokros ősz üstökét hátra igazítá.

Lesik a sátorban szavát a főurak:
    Kornis, Horváth, Kemény meg a Kamutiak.
Álom nem bolondság – ezt is tartja Bethlen.
Megjátszat valakit? – az se lehetetlen.

A ragyás Kamuti, vén tapasztalt róka,
    mintha sejtené, hogy néki szól a nóta,
    tapogató kérdést somfordít eléje:
– Hozott-e puskaport Szigetvár vezére?

– Én is azt kérdeztem – felel Bethlen Gábor.
Minek? – mondta Zrínyi – úgy is győz a tábor.
Verébre, németre ne lövöldözzetek;
    különb puskapor a ti tüzes eszetek.

S itt főképpen értett Kamuti Balázsra.
Fejét rázza Balázs: – Bizonyosan másra.
– Rád – feleli Bethlen. Így szólt e szent helyen,
    még két falut is kért, hogy jutalmad legyen.

Kap már a szón Balázs: piros az orcája,
Mint a tavasz kövér pünkösdi rózsája.
– Nagyságos jó uram, – szól, – ne tréfáljon velem.
Zrínyit én alva is becsülöm, tisztelem.

– Én is, – felel Bethlen. – Nem is mondtam nemet:
Holnapra ígértem az öröklevelet.
– No, – kiált Kamuti felragyogó képpel, –
    akkor enyim is lesz Mihálytelke, Kéthely!

– Lehet: bár említém, hogy öcsédnek szántam:
    a nyáron megharcolt érette szép bátran.
– És mit felelt Zrínyi? – Hát a fejét rázta.
Azt mondta: – Balázs is érdemes lesz rája.

Azzal leült mellém, és ahogyan szokta,
    süvegét a fején hátra taszította,
Itt ült, ahol Kornis, keresztbe tett lábbal
    s míg beszélt, csak játszott szép török kardjával.

– Hát azt mondja – látod azt a sziklahátat?
Azon lehet csupán meghágni a várat,
Nem kell itt puskapor, csak egy elszánt csapat,
    s vajjá válik a v ár a kardotok alatt!

– Nehéz – felelem a lovast lábra tenni,
A kutya jár gyalog – ezt szokták felelni.
– Ej szól bőszen Zrínyi – csípje meg a Darázs,
    hát mire való a bátorság meg Balázs?!

Balázst a katonák legjobban szeretik:
    ha ő gyalog indul, hát gyalog követik,
Hiszen éppen az kell, hogy gyalog menjen elől!
S holnap azok lesznek kívül, ti meg belől!

– Nem is bolond tanács – mondja Kornis vezér.
Isten engem, hogy ez két jó falut megér,
S ha már Zrínyi lelke Kamutival vagyon,
    mind megyünk utána árkon, sziklán, falon!

Vakar a vén Balázs, ott is hol nem viszket.
– Köszönöm – azt mondja – a vezéri tisztet.
Isten látja lelkem, rajtam nem is múlna,
    csak az az átkozott fogadás ne volna.

–Micsoda fogadás? – Hát Egren laktomban,
    fogadtam én még ezt kapitány koromban.
Oda a két falu, akármint szeretném.
Megütne a mennykő, ha eskümet szegném!

Mert azt fogadtam, hogy harcolok vitézül,
    csak hídon, ha járunk, sohse megyek szélrül,
    futamodó hadban nem maradok hátra,
    sem elsőnek soha nem mászok én várra!

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf