Gárdonyi Géza: Ha meghalok, Kamuti Balázs

Gárdonyi Géza:

Ha meghalok

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, – az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: „Íme, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: „Hát Isten veled!”
ne le a sírba integessetek nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!


Gárdonyi Géza:

Kamuti Balázs

Hodolinban szorult Nigró generális,
    s a nyavalás német répával élt máris.
Mi lesz még a télen?
Tábort vert a magyar Hodolin tövében.

Tátong a sok ágyú, de csak egy se lobban;
    puskalövés sincsen a magyar táborban.
Nem lőnek. De hát mért? – Láttál-e valahol
    ágyúzni ott, ahol nincs egy szem puskapor?

Elfogyott; nem jött új. Hát csak mulatoznak.
A négy cigánybandán meg-megosztozkodnak.
Reggel meg ásítva nézik a nagy várat.
Ürgeöntéssé vált a komoly hadjárat.

Bethlen Gábor egyszer tarka ingben kelt fel,
    és szólt a tanácsban komoly-színű kedvvel:
– «Urak, én valami jeleset álmodtam:
    Zrínyi Miklós járt itt ebben a táborban.»

S mintha összeszedné a szép álomképet,
    a nagy fejedelem maga elé nézett;
Széles homlokára tenyerét simítá,
    bokros ősz üstökét hátra igazítá.

Lesik a sátorban szavát a főurak:
    Kornis, Horváth, Kemény meg a Kamutiak.
Álom nem bolondság – ezt is tartja Bethlen.
Megjátszat valakit? – az se lehetetlen.

A ragyás Kamuti, vén tapasztalt róka,
    mintha sejtené, hogy néki szól a nóta,
    tapogató kérdést somfordít eléje:
– Hozott-e puskaport Szigetvár vezére?

– Én is azt kérdeztem – felel Bethlen Gábor.
Minek? – mondta Zrínyi – úgy is győz a tábor.
Verébre, németre ne lövöldözzetek;
    különb puskapor a ti tüzes eszetek.

S itt főképpen értett Kamuti Balázsra.
Fejét rázza Balázs: – Bizonyosan másra.
– Rád – feleli Bethlen. Így szólt e szent helyen,
    még két falut is kért, hogy jutalmad legyen.

Kap már a szón Balázs: piros az orcája,
Mint a tavasz kövér pünkösdi rózsája.
– Nagyságos jó uram, – szól, – ne tréfáljon velem.
Zrínyit én alva is becsülöm, tisztelem.

– Én is, – felel Bethlen. – Nem is mondtam nemet:
Holnapra ígértem az öröklevelet.
– No, – kiált Kamuti felragyogó képpel, –
    akkor enyim is lesz Mihálytelke, Kéthely!

– Lehet: bár említém, hogy öcsédnek szántam:
    a nyáron megharcolt érette szép bátran.
– És mit felelt Zrínyi? – Hát a fejét rázta.
Azt mondta: – Balázs is érdemes lesz rája.

Azzal leült mellém, és ahogyan szokta,
    süvegét a fején hátra taszította,
Itt ült, ahol Kornis, keresztbe tett lábbal
    s míg beszélt, csak játszott szép török kardjával.

– Hát azt mondja – látod azt a sziklahátat?
Azon lehet csupán meghágni a várat,
Nem kell itt puskapor, csak egy elszánt csapat,
    s vajjá válik a v ár a kardotok alatt!

– Nehéz – felelem a lovast lábra tenni,
A kutya jár gyalog – ezt szokták felelni.
– Ej szól bőszen Zrínyi – csípje meg a Darázs,
    hát mire való a bátorság meg Balázs?!

Balázst a katonák legjobban szeretik:
    ha ő gyalog indul, hát gyalog követik,
Hiszen éppen az kell, hogy gyalog menjen elől!
S holnap azok lesznek kívül, ti meg belől!

– Nem is bolond tanács – mondja Kornis vezér.
Isten engem, hogy ez két jó falut megér,
S ha már Zrínyi lelke Kamutival vagyon,
    mind megyünk utána árkon, sziklán, falon!

Vakar a vén Balázs, ott is hol nem viszket.
– Köszönöm – azt mondja – a vezéri tisztet.
Isten látja lelkem, rajtam nem is múlna,
    csak az az átkozott fogadás ne volna.

–Micsoda fogadás? – Hát Egren laktomban,
    fogadtam én még ezt kapitány koromban.
Oda a két falu, akármint szeretném.
Megütne a mennykő, ha eskümet szegném!

Mert azt fogadtam, hogy harcolok vitézül,
    csak hídon, ha járunk, sohse megyek szélrül,
    futamodó hadban nem maradok hátra,
    sem elsőnek soha nem mászok én várra!

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf