Ivanics Jusztin János áldozópap, honvédgyalogos

Bács-Bodrog vármegyében, Szabadkán született 1832-ben, jómódú magyar iparos-polgár szülőktől. Alsóbb iskoláit szinte Szabadkán végezte. Mint 6-ik osztályt végzett tanuló, 1847. évben az Üdvözítőről címzett Szent Ferenc-rend papjelöltjei közé vétetett föl és a próbaévet folytatván egész 1848. május 20-ig, midőn a szabadságharci küzdelem kezdetét vevén, valamennyi szerzetes újonc papnövendék vele együtt letette a szerzetesi öltönyt, hogy a szeretett és veszélyben forgó haza szolgálatába álljanak.

    Ivanics egyelőre szülőföldjére, a szülői házhoz ment vissza Szabadkára és itt akart a honvédek közé fölvétetni; de ezen szándéka kivitelében részint gyenge testalkata, részint alacsony termete akadályozták. Ez végtelenül fájt Ivanics hazáért lángoló szívének. Kispap társai mind dicsően harcolnak a hazáért, csak ő maradjon itthon, midőn a haza veszélyben van? Nem! ezt nem teheti! Lelkében el volt keseredve a szabadkai sorozó bizottság iránt, mely őt nem vette be. Elhatározta magában, ha egyáltalán nem veszik be katonának, elszökik a honvédekkel s midőn ezek harcba mennek, ő is közéjük vegyül s úgy küzd a szeretett haza ellenségei ellen.

szozattovabbacikkhez

szozattv

 
 
Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf