Gyökössy Endre: Dorgálj meg bennünket, Úristen

Lelkünk legyen reménykedőbb,
Szárnyalóbb hittel nézzünk föl egedbe,
Uram, nekünk adj több erőt,
Kik itthon ülünk, dolgozunk remegve.

A harcolók Délen és Északon
Mind, mind vitézek, – hősök, – oroszlánok,
Csak mi vagyunk gyávák nagyon,
Uram, gyújts, gyújts a mi szívünkbe lángot.

portre m27 gyokossy 1996 08

szozattovabbacikkhez

Kató A. János: Ima

Nem sokért, én uram,
csak ép a kenyérért
imádkozom hozzád.
A mindennapiért,
amit megígértél,
– hogy kettőnknek jusson…

Több se kéne semmi.
Elég nekem ennyi.
Tán neki se kéne
több a két karomnál,
meg az igaz lelkem,
meg kenyér, meg oltár,

szozattovabbacikkhez

Mécs László: Veni Sancte Spiritus

Ihlet nélkül a kis ember
s a nagy nemezt el nem éri
célját, mit az Isten rendel.
A görög nép, míg nagy Ihlet,
Szépség-eszmény ment előtte --
világhírű, hősi, víg lett.

A zsidó nép, míg tűzoszlop
vezette – nőtt óriásit,
Istenember-Messiásig.
Most, hogy hite szertefoszlott,
nem lendíti hősi Ihlet --
sorsa fertős, lapos sík lett.

A gall nemezt előtt nyargal
a Szent Jeanne D’Arc kivont karddal --
Ő a Gloire, Ő az Ihlet,

szozattovabbacikkhez

Mentes Mihály: Krisztus és a gyermek

engedjetekhozzamItt járt a földön. Könnyes volt szeme.
Keze gyógyított. Szíve haza vágyott.
Keresni jött a tékozló fiút,
S a gyermek lelkében a mennyországot.

Sok volt a könny, mert keserves az út,
Lábát a kő, Szívét a bűn sebezte,
Ment sírva az eltévedt juh után,
A gyermekek közt pihent csak meg este.

A sötét bűn félt és irigykedett –
S mikor egyszer a gyermekek keresték,
Jaj, ott találták fönn a Golgotán
A Gyermekek Barátjának keresztjét.

szozattovabbacikkhez

Puszta Sándor: Imádság

kőarcú alkony
kezdődik a csend a világon
nevezd nevén a mindent s a dolgok
neveden hívjanak téged
kövezzetek
rózsák
emlékeim
feledés

íme esteledik
lemenőben a nap fejem lehajtom

hogy szerettem volna napfényben hazaérni

Városi István: Csak gyorsan, gyorsan…

Krisztus! ha kell, hát mindened leszek.
Lovászod, foglyod, láncravert túszod.
Trombitásod, ha mozdul a sereg,
Flamingód, szikrád, jakobinusod.

Krisztus! ha kell, a vérem is tied.
Az ördög üstje párolog, rotyog.
Akard: kiöntöm. Akard: és leszek
Gonoszbástyán a faltörő kosod.

Krisztus! huszonnégy éves fürtjeim
Ma ágaskodva várják a szeled…
Most, most Uram. Siess, ha akarod,
Valami nagyon nagyot is teszek.

szozattovabbacikkhez

Alföldi Géza: Szabadság?

Szabadság? Ködös szólam! Mi már itt
Raboknak születünk, ez az igazság,
S börtön az élet: mindhalálig!

maganzarkaBörtön már az anyánk méhe,
Börtön a pólya kötözése,
Börtön az óvodák játékrendje,
Az iskoláink végtelenje,
A katonazubbony keki színe,
A szerelem vak bilincse.
A kötelesség börtön-rács csak,
Törj ki belőle, rögtön rád csap.
Börtön az ifjúságunk láza,
Az öregség megfontoltsága.

szozattovabbacikkhez

Ásgúthy Erzsébet: Halottak napja volt …

Esterházy Jánosnak

Halottak napja volt.

S a sír felett
nem gyúltak gyertyák.
Zsoltárt nem zengtenek
Siratók. – – Ó, tompa jajszó kongott
csak, mint a néma dob.

S a mélyben lenn:
– mint fonálról leszakadt orsó –
koppant a rög, koporsó-
fedelen.

szozattovabbacikkhez

Rozman József: Keresztes vitézek

Azok vagyunk; s akár a régiek.
…Pogány ellenség jő reánk birokra,
S az Isten harcát vívjuk két marokra:
Mind elszántak, kemények és hívek!

Sebet kapunk mi mindennap sokat, –
Dicsőségére mind a szent Keresztnek!
Szívünk vidám, derült és soh’se reszket;
– Sebünk begyógyul – s várunk másokat.

Keresztesek 1

szozattovabbacikkhez

Sértő Kálmán: Béreslakások

Egy ajtó van a konyhába’,
Onnét kettő, két szobába,
Közös, füstös konyhán főznek,
Panaszkodnak, veszekednek…
Konyhából két ajtó nyílik,
Csupán két kis szoba illik
Két asszonynak, két embernek,
Tizenöt vagy húsz gyereknek…

Be rossz az a béreslakás,
Beázik a tető, padlás,
Salétromosak a falak,
Papírral ragasztott ablak…

szozattovabbacikkhez

Vályi Nagy Géza: Márciusi rapszódia

Vigadjatok, ha tudtok még vigadni,
Virágos, nótás bárkán részegülten
Suhanjatok a gyönyörök taván,
Kacagjatok, és nem tudok kacagni,
Míg sír hazám!
Szédüljetek bódító örvénytáncba,
Engem nem ejt meg sátáni öröm:
Egy nagyhalottat virrasztok komorlón,
És gyászruhába öltözöm.

Harsogjatok víg, győzedelmi himnuszt.
Önámító toron;
Én vert hadakkal bujdosom.
Lélekvásáron kurjongassatok,

szozattovabbacikkhez

Zsabka Kálmán: Ébredj magyar

akasztokotelÉbredj magyar, a haza veszélyben,
Csúf árulás tombol a szívében,
Vörös rém és gyilkos pártviszályok
Fojtogatják a csonka országot.
    Ébredj magyar, megkondul az óra,
    Kiált halált a honárulókra!

Hős apáink átkoznak a földben,
Mert sírjukon láncok vasa csörren –
s ha elhagyjuk veszni nemzetünket,
Fiaink is megtagadnak minket.
    Ébredj magyar, megkondul az óra,
    Kiált halált a honárulókra!

szozattovabbacikkhez

Józsa Péter Pál: Huszárik halála az Elégia tükrében

„Huszárik–Tóth Elégiája az első magyar film,
amely valóban a film nyelvében gondolkozik.”

Bódy Gábor

huszarik1Amennyiben közel hetven éves agymosásunk következtében értékítéletünk – védekezésként – szubjektív érték-előítéletté torzult volna, akkor a fenti mondat kellően alátámaszthatja a mindmáig szemérmesen elhallgatott gondolatunkat: az Elégia a magyar filmművészet csúcsa. Nem egyik vagy másik, hanem egyetlen csúcsa. E csak Bartókhoz és Kondorhoz mérhető esztétikai szintet magyar film nem tudta elérni sem előtte, sem utána, és ahogy a mai globális erővonalak rávetülnek a Kárpát-medencére, valószínűleg már nem is fogja.

szozattovabbacikkhez

Őstörténet - másképpen

Jóna Dávid írása

Nem kell attól megijedni, ha az itt olvasott újabb kutatási eredményeim új történeti következtetést készítenek elő. Szeretnék hozzájárulni a tisztán látáshoz. A magam módján. Vágjunk bele! A "hun hon hun van?"alapkérdés vizsgálatát egy újfajta megközelítéssel igyekszem érthetővé tenni. És ezt éppen úgy a nyelvészettel teszem, mint a finnugor elmélet hívői, követői.
A lovas nomád életmódot folytató eleink nem használtak bonyolult szóösszetételeket, hiszen jobbára  lovon ülve kommunikáltak. Gyakorlati vizsgálatok igazolták, hogy lovagolva egy szótagos szavakkal lehet leginkább kommunikálni. Tessék csak kipróbálni! A hun hon hun van tehát autentikus ősnyelvi kérdés...
A genetikai vizsgálatok igazolják, hogy Európa őslakosai a magyarok és a baszkok voltak.

szozattovabbacikkhez

Alföldi Géza: Pajtás a hitet el ne add!

Pajtás, a sorsunk fojtogat,
a hited azért fel ne add!

Gyűrött az arcod, éhezett,
de ragyog még a két szemed,

a hajad lassan hófehér,
de hangod keményen zenél,

a kezed olykor már remeg,
s ritkul a homlokod felett,

és néha keserű szavad:
a hited azért fel ne add!

Hit nélkül csak az állat él.
Az ember küzd, hisz és remél!

Maradj ember, pajtás, maradj,
a harc elől meg ne szaladj!

szozattovabbacikkhez

Áprily Lajos: Holló a kereszten

Zápor elől futott kocsink.
Fekete felleg-táltosok
zivatart vontattak az égen.
A városvégi szőlőhegy fokán
– mint véres őse egykor Golgotán –
várva, mikor öleli át az est fenn,
magában, feszület nélkül, sötéten
állt a kereszt.
Holló gubbasztott a sötét kereszten.

A holló álmodott:

Tömeg-zúgás indult a hegy tövében.
Valakit hoztak. Annyi bánatot
holló nem látott még ember szemében.
Rikácsoló, kaján szól hullt: „Király!”
És a kereszt megtelt egy szőke testtel.
Karján végigfutott a vér, az omló,
s a szegre-sújtó kalapács nyomán
végigfutott a borzongás a fán –

Nagyot rikoltott s felrebbent a holló.

Dutka Ákos: Az Isten örök és egy egyedül

Az Élet örökké teremni készül,
Az Isten Örök és egy egyedül,
Mi többiek itt lenn egymásra vágyunk,
Vérünkben az örök láz hegedül.

Hogy holnap eredjen, újra szülessen
Ezer új jármos, szenvedő szolga,
Kínokra, csókra, elmúlásra,
Ez az Isten örök egy dolga.

Az élet örökké újra fogamzik
S a Halál nevetve egyre arat.
A nagy Isten örök és egy egyedül;
Játszani vélünk néki szabad.

egyazisten

Horváth Béla: Tán Isten ujja

Elektromosság
Nélkül már semmi sincs, figyeld a láng-betűket:
A megfakult eget vidáman ostromozzák
S aztán a fáradt fellegekbe tűnnek.

Nincs már divatja
A csillagnak, nagyon kopott lett és olyan unt már,
De villanyos-körtékkel villogón kirakva,
Világosabb az éj a nappalunknál.

Villany, titokból
Születtél és titokban hamvadsz vissza újra,
Nem látta senki még, a drótokon ki tombol:
Talán vég, talán az Isten ujja.

szozattovabbacikkhez

Kovács András Ferenc: Kiben Máriát dicséri

Mária gondos jó anya
Gabona ringó aranya
Zengjen a zápor kara ma

Mennyei felhők méhese
Zuhogó fényes mély zene
Fájdalom zengő méze te

Kegyelem édes liljoma
Keserű tenger temploma
Isten tüköre rend hona

Szomorú szemem bársonya
Gyöngyös bötűre váltson a
Lélek örök karácsonya

szozattovabbacikkhez

Ölvedi László: Az Isten felé

»Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt ó Uram…«
                                    42. zsoltár

Kereslek zúzott emberszívekben,
halk illatában álmodó virágnak.
Ma még vakság veri két szemem,
de hiszem, hogy egyszer megtalállak.

Magamba szívom szent igéidet
az Írás égő, lendülő szavában;
hűs forrásodra áhítozom
eltikkadva, halálra váltan.

Testem sokszor bálványok rabja lesz,
döbbentő, lázas, új csodákon ámul.
Sűrű vérem gátakat szakít –
s megtagadlak százszor pogányul.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang GYG átad4 3 1 Gyóni 2. 170620GyoniGeza Határterületen szolgálnak Ordo liturgicus Budapestinensis KONDOR_MEGHIVO
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo